สายน้ำที่ร่ายรำตามจังหวะบรรเลง!!! ตื่นตาตื่นใจเมืองบุรีรัมย์ น้ำพุเต้นระบำบนน่านน้ำคลองละลมฯ

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เดินหน้าบูรณะปรับปรุงคลองละลม หรือคูเมืองโบราณ ทั้ง 6 ลูก ที่มีอายุกว่า 1,800 ปี หรือสมัยทวารวดี ที่กรมศิลปากรได้ประกาศเป็นเขตโบราณสถาน หลังได้รับงบประมาณจัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย จำนวน 25 ล้านบาท มาดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) ทั้ง 6 ลูก และสร้างแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งปรับปรุงทางเท้าเป็นพื้นยางสังเคราะห์ และระบบไฟแสงสว่างรอบคลองละลม 6 ลูก

ทำน้ำพุดนตรี จำนวน 1 ชุด ที่คลองละลมลูกที่ 1 แลนด์มาร์ค ประติมากรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ส่งเสริมท่องเที่ยว และลานกีฬา ลานอเนกประสงค์

หากจะพูดถึงจุดหลักเขตแลนด์มาร์คเมืองบุรีรัมย์่นั้น หลายๆคนคงจะมีสถานที่ในใจกันมากมาย แต่เชื่อได้เลยว่าหนึ่งในสถานที่นั้นต้องมี “คลองละลมโบราณ” อยู่ด้วยแน่นอน วันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะพาไปดูกันว่า “คลองละลมโบราณ” วันนี้สวยงามขนาดไหน

มาถึงวันนี้การพัฒนาโครงการกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์คูเมืองโบราณ (คลองละลม) และสร้างแลนด์มาร์คการท่องเที่ยวและกีฬา งบประมาณ 25,000,000 บาท ดำเนินงานมาถึงการทดสอบระบบติดตั้ง น้ำพุเต้นระบำ กันแล้ว

เราไปดูกันดีกว่าว่าน้ำพุเต้นระบำแห่งใหม่นี้จะน่าตื่นตาตื่นใจขนาดไหน ว่าแล้วก็ไม่รอช้า ไปดูกันเลย

ขอบคุณภาพจากคุณ ข้าวปุ้น หอมดี