( 20 ม.ค.69)เวลา 18.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ แถลงข่าว โครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก กิจกรรมส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรม Road Show Moto GP

โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่จะเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบนานาชาติ โมโตจีพี (Moto GP) ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือน ตุลาคม พ.ศ.2561 ให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้รับรู้

และเพื่อให้สื่อมวลชนแขนงต่างๆ ได้กระจายข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งในงานดังกล่าว ได้จัดนิทรรศการ Moto GP, วิถีชีวิต เอกลักษณ์ สถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางวัฒนธรรม ธรรมชาติ อาหารการกิน

การแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์ผ่านการแสดงชุด Welcome to Buriram และรำอัปสรา การจัดแสดงปฎิทินการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ทั้ง 12 เดือน การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ผ่าน VTR และมีการจัดโปรโมชั่น package tour เที่ยวได้ทั้งปีที่บุรีรัมย์ จัดขึ้น

ณ ลานจัดแสดงกิจกรรม ห้างสรรพสินค้า Blue Port หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน สื่อมวลชน ในพื้นที่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์