ลุงบุรีรัมย์ แต่งเพลงจากใจถึงพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันนี้ (19 ม.ค. 61) นายสกุล แก้วเลื่อน อายุ 62 ปี อาชีพเกษตรกร ชาวตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นเครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ได้นำผลงานรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

ที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรียบเรียงแต่งเพลงได้อย่างไพเราะฟังแล้วเข้าใจง่าย เช่น

การมอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้รูดฟรี ช่วยคนจนทุกที่ ซึ่งมีรายได้ไม่เพียงพอ /

โครงการธงฟ้ามาหยัดยื่น ทุกคนชื่นมื่นชาวประชา /

ทวงคืนผืนป่าอยู่บนเทือกเขาจากผู้มีอิทธิพลรุกเอา เป็นของเรากลับคืน /

การให้ความสร้างชุมชนเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นายสกุล แก้วเลื่อน บอกว่า ปกติจะชอบแต่งเพลงอยู่แล้ว ส่วนใหญ่เนื้อหาก็จะไปในทางทำมาหากินแบบพอเพียง อยู่ร่วมกับธรรมชาติ เช่น อยากรวยให้อยู่อย่างจน สรรค์ในนา โลกแห่งความว้าวุ่น เกษตรประณีต 1 ไร่

เพลงเกี่ยวกับปราชญ์ชาวบ้าน เพลง อสม.บุรีรัมย์ เพลงรักสาวที่เขาพนมรุ้ง ซึ่งที่ผ่านมาได้แต่งเพลงไว้กว่า 40 เพลงเอาไว้ร้องเล่นๆ เวลามีคนไปดูงานเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้ที่บ้าน การแต่งเพลงผลงานรัฐบาล

โดยส่วนตัวชอบนโยบายของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยส่วนตัวก็เห็นว่ามีประโยชน์เช่นบัตรสวัสดิการที่ประชาชนรูดซื้อสิ้นค้าเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้มีรายได้น้อยในระดับหนึ่ง และการนำป่าและที่สาธารณะที่มีการบุกรุก มาใช้ประโยชน์ต่อส่วนรวม

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์