สรุปยอดผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ปี 2560 อย่างเป็นทางการ กรมท่าอากาศยานเผยสถิติผู้โดยสาร ประจำปี 2560 ตั้งแต่เดือนมกราคม-ธันวาคม ปี 2560 ของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานทั้งหมด 28 แห่งทั่วประเทศ สถิติผู้โดยสารท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ยอดผู้โดยสารมาใช้บริการ 12 เดือนของปี 2560 จำนวน 220,888 คน

สายการบินไทยแอร์เอเชีย เตรียมเพิ่มเที่ยวบิน เส้นทางกรุงเทพ(ดอนเมือง)-บุรีรัมย์-กรุงเทพ(ดอนเมือง) อีก 1 เที่ยวจากเดิมทำการบินวันละ 1 เที่ยวไป-กลับ รวมเป็นวันละ 2 เที่ยวบินไป-กลับ

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน

โดยเที่ยวบินใหม่จะเริ่มทำการบินในวันที่ 9 มีนาคม 2561 ตามตารางบิน

แอร์เอเชีย 2 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพ-บุรีรัมย์ เวลา 07.30 น. และ 14.00 น.

บุรีรัมย์-กรุงเทพ เวลา 09.10 น. และ 15.20 น.

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน

นกแอร์ 3 เที่ยวบิน/วัน

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) ไป บุรีรัมย์ เวลา  05.55 น. 15.40 น. 17.25 น.

บุรีรัมย์ ไป กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) เวลา 07.30 น. 16.20 น. 19.40 น.

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน

รอลุ้นอีกสายการบิน

ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 นายปรีชา นะวงศ์ Chief Commercial Professional จาก Thai Smile Airways ได้เข้าพบ นายอานนท์ ทิณรัตน์ หัวหน้ากลุ่มพิธิการบินและอำนวยความสะดวก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์

เพื่อพูดคุยหาแนวทางในการขอเปิดใช้เส้นทางบินเที่ยวบินพิเศษ และเที่ยวบินประจำ ในปี 2561 เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว/นักกีฬา ชาวต่างชาติ ให้ได้รับความสะดวกและมั่นใจในการเดินทางที่ปลอดภัยจากThai Smile Airways

ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน