เที่ยวเทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่ ปีที่ 73 พุทไธสงจัดยิ่งใหญ่!!!

วันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. จะพาไปดูกันว่า เทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่ ปีที่ 73 จะมีอะไรกันบ้าง โดยงานนีี้จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ 2561 ที่อำเภอพุทไธสง

พุทไธสง เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัด มีชื่อเสียงด้านการเป็นแหล่งทอผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงาม และมีพระคู่บ้านคู่เมือง คือ พระเจ้าใหญ่ วัดหงส์

เมืองพุทไธสง มีพระเจ้าใหญ่วัดหงษ์ บ้านศีรษะแรต เป็นพระพุทธรูปประจำคู่เมืองพุทไธสง สร้างในช่วงราวปี พ.ศ. 1500 เป็นพระพุทธรูปสมัยทวารวดี เป็นที่เคารพ ของผู้คนทั่วไปมาตั้งแต่โบราณ

สร้างด้วยมวลสารและยางบง ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 1.6 เมตร สูง 2 เมตร จะมีงานนมัสการปิดทองพระเจ้าใหญ่ประจำทุกปีในช่วงวันเพ็ญเดือนสาม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานพระพุทธรูปในสมัยเดียวกันในท้องที่อำเภอข้างเคียง เช่น พระพุทธรูปในลำน้ำมูล บ้านวังปลัด ใบเสมาบ้านปะเคียบ เขตอำเภอคูเมืองในปัจจุบัน

องค์พระเจ้าใหญ่เป็นศิลปะการก่อสร้างที่แตกต่างไปจากขอม กล่าวคือเป็นศิลปะทางพระพุทธศาสนาโดยสันนิษฐานว่าคงสร้างตามอิทธิพลของอารยธรรมลาว(ล้านช้าง)ในถิ่นนี้

และยังมีพระธาตุ 1 องค์ตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของวิหารพระเจ้าใหญ่ ส่วนสูงของพระธาตุ 12 เมตร ฐานกว้าง 6 เมตร ก่อด้วยอิฐแดงไม่ฉาบปูนคงจะเป็นรุ่นเดียวกันกับพระธาตุพระพนมฝีมือลาวในสมัยทวารวดี ปัจจุบันได้สร้างพระธาตุใหม่ครอบไว้

งานเทศกาลเทศกาลปิดทองพระเจ้าใหญ่วัดหงส์ถูกจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 73 โดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายให้ได้เที่ยวชมและสร้างบุญสร้างกุศล โดยจัดเป็นโซนต่างๆดังนี้

โซนทำบุญ

ปิดทององค์พระเจ้าใหญ่

บริการต่างๆ การละเล่นมากมาย

ช็อปปิ้งสินค้าราคาถูก

ลำซิ่งกลางวัน

จุดพลุฉลองในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 2 ทุ่มตรง

ชมมหรสพทำบุญถวายพระเจ้าใหญ่ 20 บาท

วันที่ 28 มกราคม 2561

เสียงอีสาน นกน้อย อุไรพร

วันที่ 29 มกราคม 2561

ศร สินชัย

ดอกอ้อ ทุ่งทอง

ก้านตอง ทุ่งเงิน

วันที่ 30 มกราคม 2561

รัตนศิลป์ อินด้าไทยราษฏร์

วันที่ 31 มกราคม 2561

ระเบียบ วาทะศิลป์

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561

ลำไย ไหทองคำ


ไผ่ พงศธร

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

วีระพงษ์ วงศ์ศิลป์

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561

ก้อง ห้วยไร่

เฉลิมพล มาลาคำ

ทุกคืนชม วุฒินันท์ ภาพยนตร์ และ มวย