วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ต้านภัยยาเสพติด “อินทนิลเกมส์” เพื่อพัฒนาทักษะด้านกีฬาแก่นักศึกษาที่เป็นอนาคตของชาติ ตามคำขวัญใหม่ของจังหวัดที่เพิ่มคำว่า “เลิศล้ำเมืองกีฬา”

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”

วันนี้(25 ม.ค.61) นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายใจด้านยาเสพติด “อินทนิลเกมส์” ที่สนามวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพ พลายนามัย สร้างความรัก ความสามัคคี และเล่นกีฬาห่างไกลจากยาเสพติด

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”

ตลอดทั้งเป็นการคัดเลือกหานักกีฬาเข้าแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น ตามนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดบุรีรัมย์ในการมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศทางดานกีฬาในระดับสากลให้เป็นที่ประจักษ์

ตามเจตตนารมณ์และคำขวัญใหม่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ว่า เมืองปราสาทหิน ถิ่นภูเขาไฟ ผ้าไหมสวย รวยวัฒนธรรม เลิศล้ำเมืองกีฬา ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์ได้เพิ่มคำว่า เลิศล้ำเมืองกีฬา เข้าไปในคำขวัญของจังหวัด

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”

บรรยากาศเป็นไปคึกคักแต่ละสีได้ส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาในแต่ละประเภท โดยมีกองเชียร์ตามให้กำลังใจนักกีฬาสีของตนเองสนุกสนาน ส่วนตามอัฒจันทร์ก็ได้มีการประดับตกแต่งด้วยภาพวาดที่แสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์

เช่นปราสาทหินพนมรุ้ง สโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ยูไนเต็ด รถแข่ง และภาพวาดของในหลวงรัชการที่ 9 และรัชกาลที่ 10 ที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”

นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ การจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาภายใน หรือกีฬาสีของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ เป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความเป็นเลิศด้านกีฬาควบคู่ไปกับความเป็นเลิศทางด้านการศึกษา ให้เด็ก เยาวชนรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ทำงานเป็นทีม

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”

และสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมการทำงานในอนาคต โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และที่สำคัญขณะนี้ทุกภาคส่วนของจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมผลักดันให้เป็นเมืองกีฬา และจังหวัดเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติในปี พ.ศ.2562

รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”
รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เปิดกีฬาภายในเทคนิคบุรีรัมย์ “อินทนิลเกมส์”

ฉะนั้นการจัดการแข่งขันกีฬาของวิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์เป็นการกระตุ้นความสนใจให้เด็ก เยาวชนให้ความสนใจแสดงออกทักษะด้านกีฬามากขึ้น เด็ก เยาวชนคนไหนมีทักษะมีความสามารถ ก็จะต่อยอดไปในระดับสูงขึ้นได้

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์