ทีโอที บุรีรัมย์  เตือน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที โทรถึงผู้ใช้บริการขู่ตัดสัญญาณและค้างชำระค่าบริการ

นายสุริยันต์  แก้วกัลยา  โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที ในเขตภูมิภาค ได้โทรศัพท์หาผู้ใช้บริการและแจ้งว่าจะโดนตัดสัญญาณและค้างชำระค่าบริการรวมไปถึงสัญญาณเกิดปัญหา

ทีโอที บุรีรัมย์ เตือน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที โทรขู่ตัดสัญญาณ
ทีโอที บุรีรัมย์ เตือน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที โทรขู่ตัดสัญญาณ

โดยจะให้ผู้ใช้บริการกดหมายเลข 1 แจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนของลูกค้าซึ่งเมื่อผู้ใช้บริการบางรายหลงเชื่อได้กดหมายเลข1 แต่กลับไม่มีเสียงตอบรับ และผู้ใช้บริการบางรายได้รับการแจ้งให้ไปชำระค่าบริการไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสัญญาณภายใน 2 ชั่วโมง

ในเรื่องดังกล่าวนั้น  ขอยืนยันว่า ทีโอที ไม่มีนโยบายในการสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือข้อมูลส่วนบุคคลแต่ประการใด อย่าได้หลงเชื่อและอย่าให้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยเด็ดขาด

สำหรับมาตรการและแนวทางปฏิบัติในการติดต่อผู้ใช้บริการที่ค้างชำระค่าบริการ ทั้งในพื้นที่นครหลวงและภูมิภาคทีโอที ได้กำหนดหลักเกณฑ์ตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 และตามประกาศของ กสทช. เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ทีโอที บุรีรัมย์ เตือน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที โทรขู่ตัดสัญญาณ
ทีโอที บุรีรัมย์ เตือน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที โทรขู่ตัดสัญญาณ

1.  การส่งข้อความเสียงผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ (IVR : Interactive voice respond) ไปยังเลขหมายโทรศัพท์ประจำที่ของผู้ใช้บริการ ซึ่งเป็นการแจ้งให้ลูกค้ารับฟังข้อความเพียงอย่างเดียว โดยไม่มีการสนทนาโต้ตอบกับลูกค้าหรือไม่มีการให้กดเลือกเมนูแต่อย่างใด และ/หรือ การส่งข้อความสั้น SMS ไปยังเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ลูกค้าได้แจ้งไว้

2.  การส่งหนังสือแจ้งเตือนยอดค่าใช้บริการค้างชำระ

3.  การติดตามทวงถามทางโทรศัพท์ในรายได้แจ้งตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 และได้ระงับสัญญาณการโทรออกและโทรเข้าแล้ว โดยตาม พ.ร.บ. การทวงถามหนี้ฯ กำหนดให้ติดตามได้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น. และวันหยุดราชการ เวลา 08.00-18.00 น.

ทีโอที บุรีรัมย์ เตือน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที โทรขู่ตัดสัญญาณ
ทีโอที บุรีรัมย์ เตือน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ แอบอ้างศูนย์บริการลูกค้า ทีโอที โทรขู่ตัดสัญญาณ

โทรศัพท์จังหวัดบุรีรัมย์  กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีสัญญาณโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเกิดปัญหา ผู้ใช้บริการสามารถแจ้งเพียงหมายเลขบริการ  โดยไม่ต้องแจ้งเลขบัตรประจำตัวประชาชนแต่อย่างใด ได้ที่ TOT Contact Center 1100 หรือที่ Facebook Fan page “@TOTPublic”

ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ TOT Contact center 1100 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มาภาพ//ข่าว : สวท.บุรีรัมย์