จ.บุรีรัมย์ เปิดงาน “กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560” จัดหารายได้ช่วยกาชาด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดชุมชน

จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดงาน “กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560” เพื่อจัดหารายได้ช่วยกาชาด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดชุมชน วันนี้ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี

ค่ำวานนี้ (27 ม.ค 61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานเปิด “งานกาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560” ที่บริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก เจ็บป่วยและประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดชุมชนหรือตลาดประชารัฐ การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผ้าไหมบุรีรัมย์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์

นางผ่องใส แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2561 มีกิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านกาชาด

เพื่อจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล การจัดตลาดเซราะกราว การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จาก 14 ประเทศ 16 ชุดการแสดง การแสดงเดินแบบผ้าไหม การประกวดธิดากาชาด งานกาล่าดินเนอร์ การแสดงดนตรีและกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนต่างๆตลอดจนการออกบูธของภาคเอกชน และการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ

สำหรับในพิธีเปิดงาน เวลา 19.00 น. ได้มีการจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติราชวงษ์จักรี ขบวนอัตลักษณ์ดั้งเดิมเมืองบุรีรัมย์ 5 ชนเผ่า ได้แก่ ไทย/ไทยนางรอง ลาว เขมร ส่วย และไทยจีน ขบวนอัตลักษณ์ใหม่ของเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ มหัศจรรย์ไหม กีฬาฟุตบอล และ Moto sport และเวทีกลางกาชาด มีการแสดงของทีมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one และการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของสถานศึกษา โดยมีส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ว่าที่ร้อยตรีกิติวรรณ มณีล้ำ

ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์