จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดงาน “กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560”  เพื่อจัดหารายได้ช่วยกาชาด พร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวและตลาดชุมชน  วันนี้ ถึง  2 กุมภาพันธ์ 2561 ที่บริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี

          ค่ำวานนี้(27 ม.ค 61) นายอนุสรณ์  แก้วกังวาล  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์  เป็นประธานเปิด”งานกาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560″ ที่บริเวณโดมสวนรมย์บุรี 200 ปี เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560
กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560

 เพื่อจัดหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยาก เจ็บป่วยและประสบภัยพิบัติต่างๆ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมตลาดชุมชนหรือตลาดประชารัฐ  การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP ผ้าไหมบุรีรัมย์ และศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดบุรีรัมย์

กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560
กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560

นางผ่องใส  แก้วกังวาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า  เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนจัดงานขึ้น ระหว่างวันที่ 27 มกราคม2561 ถึง วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

 มีกิจกรรมประกอบด้วย การออกร้านกาชาด เพื่อจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล  การจัดตลาดเซราะกราว  การแสดงศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ จาก 14 ประเทศ 16 ชุดการแสดง  การแสดงเดินแบบผ้าไหม

กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560
กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560

การประกวดธิดากาชาด  งานกาล่าดินเนอร์ การแสดงดนตรีและกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนต่างๆ   ตลอดจนการออกบูธของภาคเอกชน และการจัดนิทรรศการของส่วนราชการ

          สำหรับในพิธีเปิดงาน เวลา 19.00 น. ได้ มีการจัดขบวนแห่เทิดพระเกียรติราชวงษ์จักรี   ขบวนอัตลักษณ์ดั้งเดิมเมืองบุรีรัมย์   5 ชนเผ่า ได้แก่ไทย/ไทยนางรอง ลาว  เขมร  ส่วย และไทยจีน  ขบวนอัตลักษณ์ใหม่ของเมืองบุรีรัมย์ ได้แก่ มหัศจรรย์ไหม กีฬาฟุตบอล และ Moto sport  และเวทีกลางกาชาด

กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560
กาชาด ตลาดเซราะกราว และมหัศจรรย์แห่งไหม ประจำปี 2560

มีการแสดงของทีมเยาวชนต้นแบบเก่งและดี To be number one  และการแสดงมรดกทางวัฒนธรรมของสถานศึกษา  โดยมีส่วนราชการ และประชาชนร่วมงานจำนวนมาก

ที่มาภาพ//ข่าว : สวท.บุรีรัมย์