บุรีรัมย์ – “เรียเจือน” คือลงทัณฑ์ เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม “แคเรีย” เราต้องเคาะ

ปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวง วันที่ 31 มกราคม 2561 ในประเทศไทยสามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ตั้งแต่ช่วงหัวค่ำทางทิศตะวันออก ตั้งแต่เวลาประมาณ 18:30 น. เป็นต้นไป เวลาคราสเต็มดวง 19:51-21:07 น.

หลายพื้นที่ในจังหวัดบุรีรัมย์สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในขณะที่บางพื้นที่ไม่สามารถมองเห็นดวงจันทร์เนื่องจากท้องฟ้าไม่โปร่ง

บุรีรัมย์ - "เรียเจือน" คือการลงทัณฑ์  เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม "แคเรีย" เราต้องเคาะ
บุรีรัมย์ – “เรียเจือน” คือการลงทัณฑ์ เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม “แคเรีย” เราต้องเคาะ

แต่อย่างไรก็ดีวันนี้ BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. มีเกร็ดความรู้เรื่องเล่าจากแดนอีสานใต้ที่ทีมงานของเราไปเก็บมาจากผู้เฒ่าผู้แก่มาฝากกันครับ เรื่องราวเกี่ยวกับ จันทรุปราคา ที่เกิดขึ้นกับความเชื่อของชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่เล่าต่อๆกันมา

 

บุรีรัมย์ - "เรียเจือน" คือการลงทัณฑ์  เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม "แคเรีย" เราต้องเคาะ
บุรีรัมย์ – “เรียเจือน” คือการลงทัณฑ์ เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม “แคเรีย” เราต้องเคาะ

 

แคเรีย

แคเรีย เป็นภาษาเขมรอีสานใต้ ที่หมายถึงเหตุการณ์การเกิดจันทรุปราคา โดยมาจากคำว่า แคโปง คือ ดวงจันทร์

เมื่อเกิดปรากฏการณ์ “แคเรีย” ชาวบ้านมักจะปลุกสิ่งอย่างให้ตื่นจากภวังค์่ด้วยเชื่อกันว่า การหลับใหลในขณะเกิดจันทรุปราคาจะถูกจันทรุปราคาลงโทษหรือเรียกว่า “เรียเจือน”

การปลุก ไม่ว่าจะดึกขนาดไหนก็ตาม ทุกสิ่งอย่างที่มีผลกับการดำเนินชีวิตต้องถูก “เคาะ” ปลุก เช่น รถยนต์ ต้องเคาะ เปิดเครื่องและบีบแตร เคาะ โอ่งน้ำ ยุ้งฉาง กระเป๋าสตางค์ กระปุ่กออมสิน หัวกระไดบ้าน เครื่องมือทำมาหากิน มะพร้าว พืชผลทางการเกษตร เป็นต้น

แคเรีย มี 3 ลักษณะตามความเชื่อ คือ

 

บุรีรัมย์ - "เรียเจือน" คือการลงทัณฑ์  เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม "แคเรีย" เราต้องเคาะ
บุรีรัมย์ – “เรียเจือน” คือการลงทัณฑ์ เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม “แคเรีย” เราต้องเคาะ

กะเจียะ

จุ

และ ทเลือย ปัวะ

 

1. แคเรีย กะเจียะ แปลว่า การ “คาย” หมายถึงการที่จันทรุปราคา เริ่มจับที่ปลายขอบด้านใดด้านหนึ่งของวงกลมดวงจันทร์ และค่อยๆมืดกินพื้นที่ไปทีละเล็กน้อย จากนั้นเงามืดค่อยๆเคลื่อนตัวกลับมาในทิศทางเดิม ในทางการทำนายจะหมายถึง ความรุ่งเรืองที่ถดถอย ไม่มีความอุดมสมบูรณ์ หากทำนา น้ำท่าจะได้ไม่มากเท่าที่่ควร ถือเป็นลางร้าย

 

บุรีรัมย์ - "เรียเจือน" คือการลงทัณฑ์  เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม "แคเรีย" เราต้องเคาะ
บุรีรัมย์ – “เรียเจือน” คือการลงทัณฑ์ เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม “แคเรีย” เราต้องเคาะ

 

2. แคเรีย จุ แปลว่า การ “ขับถ่าย” หมายถึงการที่จันทรุปราคา เริ่มจับที่ปลายขอบด้านใดด้านหนึ่งของวงกลมดวงจันทร์ และค่อยๆมืดกินพื้นที่ไปทีละเล็กน้อย จากนั้นเงามืดค่อยๆเคลื่อนตัวไปในทิศทางตรงกันข้าม คือเข้าด้านหนึ่ง ออกอีกด้านหนึ่ง ในทางการทำนายจากผู้เฒ่าผู้แก่หมายถึง ความงอกงาม ความดุดมสมบูรณ์พอประมาณ คือการกลืนกินความอุดมสมบูรณ์จนอิ่มเอิบและขับถ่ายออกมาทางทวารที่ถูกที่ควร

 

บุรีรัมย์ - "เรียเจือน" คือการลงทัณฑ์  เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม "แคเรีย" เราต้องเคาะ
บุรีรัมย์ – “เรียเจือน” คือการลงทัณฑ์ เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม “แคเรีย” เราต้องเคาะ

 

 

3. แคเรีย ทเลือยปัวะ แปลว่า “ทลายท้อง” หมายถึงการที่จันทรุปราคา เริ่มจับที่ปลายขอบด้านใดด้านหนึ่งของวงกลมดวงจันทร์ และค่อยๆมืดกินพื้นที่ไปทีละเล็กน้อย จากนั้นเงามืดค่อยๆเคลื่อนตัวไปในทิศทางหักมุมซ้าย หรือขวา (ไม่กลับทางเดิม และไม่ไปทางตรงข้าม) ในทางการทำนายจากผู้เฒ่าผู้แก่หมายถึง ความมั่งคั่ง การกินอย่างอิ่มหน่ำสำราญจนท้องแตก ความมั่งมีศรีสุข ถือเป็นลางดี

 

บุรีรัมย์ - "เรียเจือน" คือการลงทัณฑ์  เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม "แคเรีย" เราต้องเคาะ
บุรีรัมย์ – “เรียเจือน” คือการลงทัณฑ์ เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม “แคเรีย” เราต้องเคาะ

 

เรียเจือน

เรียเจือน แปลว่า “จันทรุปราคาเหยียบ” หมายถึงเหตุไม่ดีอันเกิดมาจากความเกี่ยวข้องกับจันทรุปราคา เช่น เด็กบางคนทที่ไม่ได้ถูกปลุกให้มาดูจันทรุปราคาในคืนเต็มดวง หากมีสติไม่สมประกอบ ชาวบ้านมักจะเชื่อกันว่าเป็นเหตุจากการลงฑันณ์ของจันทรุปราคา

ต้นมะพร้าวที่ไม่มีคนไปเคาะในคืนเกิดเหตุ หากมีลูกเล็กแคระแกร็น หรือต้นไม่เจริญเติบโตขึ้นอีก ก็มักจะเชื่อว่าเป็นเหตุจาก “เรียเจือน” หรือบทลงโทษนั่นเอง

 

บุรีรัมย์ - "เรียเจือน" คือการลงทัณฑ์  เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม "แคเรีย" เราต้องเคาะ
บุรีรัมย์ – “เรียเจือน” คือการลงทัณฑ์ เรื่องเล่าแดนอีสานใต้ ทำไม “แคเรีย” เราต้องเคาะ

เป็นยังไงกันบ้าง ทั้งหมดนี้ก็คือความเชื่อแต่ก่อนเก่าที่เล่าสืบต่อเนื่องและปฏิบัติกันมา ทั้งนี้ก็เพื่อการดำรงอยู่ของมนุษย์ที่เมื่อกาลก่อนยังคงได้รับแนวทางการบูชาสิ่งที่อยู่บนฟากฟ้ามานั่นเอง แต่เชื่อเหลือเกินว่าภูมิปัญญาของเผ่าพันธ์มนุษย์เราที่ช่างสังเกตและจินตนาการเหล่านี้จะไม่มีที่สิ้นสุดแน่นอน

BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม.