มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ …..ขอเชิญเข้าร่วมแข่งขัน
>>>มินิมาราธอน
>>>เส้นทางประเภท มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
และเส้นทางประเภท FUN RUN (เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ) 5 กิโลเมตร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ นี้

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มินิมาราธอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มินิมาราธอน

>>>ปล่อยตัวเวลา 05.30 น. ณ บริเวณหน้าอาคารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
เส้นทางประเภท มินิมาราธอน 10 กิโลเมตร
>>>ออกสตาร์ท เวลา 05.30 น. ออกประตู 2 (พนมพิมาน) กลับตัวบริเวณสามแยกไฟแดงหน้าศาลากลางเก่า
วิ่งไปทางสนามแข่งขันฟุตบอลช้างอารีน่า ไปกลับตัวบริเวณหน้าทางเข้าโรงเรียนภัทรบพิตร และวิ่งกลับมาทางเส้นทางเดิม และเข้าเส้นขัย ณ จุดปล่อยตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มินิมาราธอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มินิมาราธอน

>>>เส้นทางประเภท FUN RUN (เดินวิ่งเพื่อสุขภาพ) 5 กิโลเมตร
>>>ออกสตาร์ท เวลา 05.40 น. ออกประตู 2 (พนมพิมาน) กลับตัวบริเวณสามแยกไฟแดงหน้าศาลากลางเก่า
วิ่งไปทางสนามแข่งขันฟุตบอลช้างอารีน่า ไปกลับตัวบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงโม่หินศิลาชัย และกลับมาทางเส้นทางเดิม และเข้าเส้นขัย ณ จุดปล่อยตัว

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มินิมาราธอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มินิมาราธอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานประชาสัมพันธ์ โทร. 0 4461 1221 www.bru.ac.th