ตามประกาศของคณะรัฐมนตรีในการเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา ระยะทาง 253 กิโลเมตรนั้น ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้ผ่านความเห็นชอบภายใต้ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลจีน โดยให้ฝ่ายไทยลงทุนเองทั้งหมด คาดเปิดบริการได้ปี 2565

เส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง

  • โครงการทั้งหมดของเส้นทางคือ กรุงเทพฯ-หนองคาย
  • ในระยะที่ 1 จะก่อสร้างเส้นทาง กรุงเทพฯ-นครราชสีมา
  • เส้นทางระยะที่ 1 ความยาว 253 กิโลเมตร
  • สถานีรถไฟ 6 สถานี ได้แก่ บางซื่อ – ดอนเมือง – อยุธยา – สระบุรี – ปากช่อง – นครราชสีมา
  • มี 2 สถานีซึ่งสร้างบนพื้นที่ใหม่ ได้แก่ สระบุรี (ตรงข้ามโรบินสัน ถนนเลี่ยงเมือง) และปากช่อง (ที่ดินราชพัสดุ ซึ่งปัจจุบันเป็นกองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 2 กองทัพบก)
  • ศูนย์ซ่อมบำรุงอยู่ที่อำเภอเชียงรากน้อย จ. พระนครศรีอยุธยา
โครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงการรถไฟความเร็วสูง

 

โครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพ-นครราชสีมาถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการรถไฟขนาดทางมาตรฐานช่วงกรุงเทพ-หนองคายที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ในการเชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและจีนที่ปัจจุบันมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในภูมิภาคและมีมูลค่าการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวกับไทยสูง

ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ One Belt One Road ที่จะสนับสนุนยุทธศาสตร์ให้ไทยเป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ในระดับจังหวัด จะเป็นการเชื่อมโยงโอกาสการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของกรุงเทพฯและปริมณฑลที่มีมูลค่าเกือบร้อยละ 50 ของ GDP ไปสู่จังหวัดในโครงข่ายในการพัฒนา ได้แก่ อยุธยา สระบุรี นครราชสีมาสำหรับการพัฒนาโครงข่ายในระยะแรก และนำไปสู่เขตจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี และหนองคาย

โครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงการรถไฟความเร็วสูง

กลุ่มจังหวัดใกล้เคียงในระยะที่ 2 การที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นประตูสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและเป็นเมืองหลักของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อีกทั้งเป็นแหล่งรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและแหล่งจ้างงานที่สำคัญของภาค จึงมีโครงการลงทุนภาครัฐขนาดใหญ่สนับสนุน

ไม่ว่าจะเป็น มอเตอร์เวย์ช่วงบางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา 196 กม.รวมไปถึงแผนการก่อสร้างรถรางไฟฟ้าในเขตเมืองโคราช ทำให้ราคาที่ดินในจังหวัดนครราชสีมาบริเวณสถานีปากช่อง ถนนมิตรภาพก่อนขึ้นเขาใหญ่ในขณะนี้ปรับตัวขึ้นมาก

ประเมินว่า นครราชสีมาเป็นจังหวัดที่มีความได้เปรียบด้านขนาด พื้นที่และจำนวนประชากร มีเขตประกอบการอุตสาหกรรมที่จะสามารถรองรับนักลงทุนได้อย่างเพียงพอและมีพื้นฐานอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง

โครงการรถไฟความเร็วสูง
โครงการรถไฟความเร็วสูง

โดยเฉพาะอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรมก่อสร้างที่สามารถจะพัฒนาและก่อให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องได้ นอกจากนี้ ยังมีอุตสาหกรรม SMEs

ที่พร้อมจะพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ อุตสาหกรรมโลหะ และวิศวกร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะสนับสนุนนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงคาดว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน จะมีส่วนช่วยปลุกเมืองโคราชให้คึกคักมากขึ้น