บุรีรัมย์เชิญชวนคู่รักจดทะเบียนสมรสวันวาเลนไทน์บนเขาพนมรุ้งปีแรก เพื่อให้รักมั่นคง ดุจขุนเขา

อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนคู่รัก คู่สมรส ร่วมจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ ในงาน “มหัศจรรย์แห่งรัก @ Phanomrung ก้าวเดินไปด้วยกัน ด้วยรักที่มั่นคง ดุจขุนเขา”

 

ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จัดเป็นปีแรกร่วมบูชาบัวแปดกลีบ จูงมือกันเดินขึ้นปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความรักที่มั่นคงยาวนาน และประกอบพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปราสาทพนมรุ้ง

 

(5 ก.พ.61) อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์

 

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยใช้ชื่องานว่า “มหัศจรรย์แห่งรัก @ Phanomrung ก้าวเดินไปด้วยกัน ด้วยรักที่มั่นคง ดุจขุนเขา” ขึ้นเป็นปีแรก

 

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สมรสที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนในวันแห่งความรักให้เป็นประเพณีที่นิยมถือปฏิบัติ ทั้งเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว

 

ให้มีความรักความเข้าใจ มีความผูกพันที่ดีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียน ให้เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความมั่นคง สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว

 

เป็นที่ยอมรับของสังคม และครอบครัวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังเป็นการตอบสนองนโยบายของสำนักทะเบียนอำเภอ กรมการปกครอง และรัฐบาล ที่เน้นให้บริการประทับใจแก่ชุมชน

 

และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาจังหวัด ตามวิสัยทัศน์ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจที่มั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดีด้วย

 

โดยกิจกรรมในวันที่ 14 ก.พ.2561 หรือวันแห่งความรัก ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ลงทะเบียนคู่รัก คู่สมรส จดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

ต่อมาเวลา 10.30 น. คู่รัก คู่สมรส พร้อมผู้ร่วมพิธีพร้อมกันที่บริเวณทางดำเนินเสานางเรียง ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ จากนั้นคู่รัก คู่สมรส ประกอบพิธี บูชาบัวแปดกลีบ บริเวณสะพานนาคราช ชั้น 1

 

จากนั้นจูงมือกันเดินขึ้นปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความรักที่มั่นคงยาวนาน และประกอบพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปราสาทพนมรุ้ง

ส่วนในช่วงท้ายงาน นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จะมอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์พนมรุ้ง พร้อมถ่ายภาพคู่เก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ซุ้มประดับด้วย

นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้คู่บ่าวสาว สร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างชีวิตครอบครัว ชีวิตคู่ให้มั่นคง

 

สร้างความรักความเข้าใจมีความผูกพันที่ดีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป จึงขอเชิญชวนคู่รัก คู่สมรส ที่สนใจ มาจดทะเบียนสมรสและร่วมกิจกรรมแห่งความรัก ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

 

ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเช้าวันที่ 14 ก.พ.2561 สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ โทร 044 628119, 06 3903 7738

 

สำหรับคู่รัก คู่สมรสที่จะมาจดทะเบียนสมรสขอให้นำหลักฐานมาแสดงในวันสมรส ดังนี้ บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) สำเนาทะเบียนบ้าน เอกสารอื่นๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล

 

ใบสำคัญการหย่า สำหรับผู้ที่อายุ 17 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่ถึง 20 ปี บิดาและมารดาต้องมาให้ความยินยอมด้วยตนเอง หรือทำหนังสือให้ความยินยอมต่อหน้านายทะเบียน

 

 

สุรชัย พิรักษา สวท.บุรีรัมย์