จ.บุรีรัมย์ ทุ่มกว่า 70 ล้าน สร้างพระพุทธประโคนชัยศิลาทรายปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่

 

จังหวัดบุรีรัมย์ ทุ่มกว่า 70 ล้าน สร้างพระพุทธประโคนชัยศิลาทรายปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งใหม่

พ่อค้า นักธุรกิจ ประชาชนชาวอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทอดกฐิน – ผ้าป่า และบริจาคเงิน 30 ล้านบาท

ก่อสร้าง “พระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคล” พระพุทธรูปศิลาทรายปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ขณะจังหวัดทุ่มงบอีกกว่า 40 ล้าน ปรับภูมิโดยรอบให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่

วันนี้ (6 ก.พ. 61) พ่อค้า นักธุรกิจ และประชาชนที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาชาวอำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี และบริจาคเงินส่วนตัว ร่วม 30 ล้านบาท ใช้ในการก่อสร้าง “พระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล”

พระพุทธรูปที่สร้างจากหินศิลาทรายปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ตั้งประดิษฐานอยู่บริเวณถนนสาย 219 บุรีรัมย์ – ประโคนชัย หมู่ 11 บ้านโนนสวรรค์ ตำบลบ้านไทร อำเภอประโคนชัย

ให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอประโคนชัย และจังหวัดบุรีรัมย์ โดยขณะนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างองค์พระเสร็จสมบูรณ์แล้ว

โดยพระพุทธประโคนชัยมหามิ่งมงคลดังกล่าว สร้างจากหินศิลาทราย 104 ก้อน น้ำหนักก้อนละ 3,000 กิโลกรัม ที่นำมาจากอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ สุวรรณคีรี ราชบัณฑิตแห่งชาติ พร้อมทั้งได้จ้างช่างชาวกัมพูชามาทำการแกะสลักองค์พระดังกล่าวด้วย

สำหรับพระพุทธประโคนชัยดังกล่าวมีขนาดหน้าตักกว้าง 9 เมตร สูง 24 เมตร จากพื้นดิน สร้างบนเนื้อที่ 89 ไร่

มีคลิป-บุรีรัมย์ทุ่ม 70ล้าน!!! ใหญ่ที่สุดในโลก ยลพระพุทธประโคนชัยศิลาทรายปางนาคปรกองค์
มีคลิป-บุรีรัมย์ทุ่ม 70ล้าน!!! ใหญ่ที่สุดในโลก ยลพระพุทธประโคนชัยศิลาทรายปางนาคปรกองค์

นอกจากนี้ยังได้รับงบประมาณทั้งงบยุทธศาสตร์จังหวัด ปี 2558 – 2563 และงบจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ปี 2558 รวมกว่า 40 ล้านบาท

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบให้สวยงาม ร่มรื่นอีกด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับภูมิทัศน์ หากแล้วเสร็จก็จะเป็นสถานที่สักการะบูชาขอพรของชาวประโคนชัย

รวมถึงผู้ที่สัญจรผ่านไปมา ทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดอีกด้วย

นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอประโคนชัย กล่าวว่า การก่อสร้างพระพุทธประโคนชัย มหามิ่งมงคล สร้างจากหินศิลาทรายปางนาคปรกองค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ได้แรงศรัทธาจากพ่อค้า ประชาชาวอำเภอประโคนชัย ที่ร่วมกันทอดกฐิน ผ้าป่าสามัคคี และร่วมใจกันบริจาคเป็นทุนในการก่อสร้าง

มีคลิป-บุรีรัมย์ทุ่ม 70ล้าน!!! ใหญ่ที่สุดในโลก ยลพระพุทธประโคนชัยศิลาทรายปางนาคปรกองค์
มีคลิป-บุรีรัมย์ทุ่ม 70ล้าน!!! ใหญ่ที่สุดในโลก ยลพระพุทธประโคนชัยศิลาทรายปางนาคปรกองค์

เพื่อให้เป็นพระคู่บ้านคู่เมือง ทั้งยังได้รับงบประมาณจากทางจังหวัดให้มาปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ เชื่อว่าหากดำเนินการปรับภูมิทัศน์แล้วเสร็จ

จะเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาขอพรของชาวประโคนชัย ผู้เดินทางสัญจรไปมา และเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดด้วย

ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : สุรชัย พิรักษา
ผู้เรียบเรียง : วรัญญา นันตาแก้ว
แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์