ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ ขอประชาสัมพันธ์เส้นทางการปิดกั้นการจราจร บุรีรัมย์ มาราธอน 2018 ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ ระหว่างเวลา 03.00 – 11.00 น. เพื่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนเข้าสนามของนักวิ่ง-ผู้ร่วมงาน และประชาชนทั่วไปใช้หลีกเลี่ยงเส้นทาง

บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018

เส้นทางการปิดการจราจร 9 เส้นทาง

บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018
บุรีรัมย์ มาราธอน 2018