ผู้มีรายได้น้อยที่บุรีรัมย์ แห่นำบัตรประชาชนและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยื่นแสดงตัวตน เพื่อขอรับการช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐรอบ 2 คึกคัก ขณะหลายคนยังสับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือ อยากให้มีการชี่ี้แจงให้ชัดเจน

(8 ก.พ.61) หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ระยะที่ 2 โดยจะเพิ่มเงื่อนไขและวงเงินในบัตร

สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี จะได้รับความช่วยเหลือเพิ่มในรอบ 2 อีก 200 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาท/เดือน รวมเป็น 500 บาทต่อเดือน

แต่ต้องเข้าโปรแกรมพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับผู้มีรายได้ต่ำกว่า 30,000-100,000 บาทต่อปี จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีก 100 บาทต่อเดือน จาก 200 บาท/เดือน รวมเป็น 300 บาทต่อเดือน

โดยทางธนาคารออมสินสาขาบุรีรัมย์ ก็ได้ออกให้บริการรับลงทะเบียนแสดงตนนอกสถานที่ ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองบุรีรัมย์

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มีรายได้น้อยที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือฝึกอาชีพ ตามมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ 2

ซึ่งก็ได้มีประชาชนผู้มีรายได้น้อยจากอำเมือง และอำเภอใกล้เคียง เดินทางมาแสดงตนจำนวนมาก แต่ส่วนมากยังสับสนและไม่เข้าใจ

ว่าหากใครไม่สะดวกหรือไม่มีความพร้อมที่จะเข้าฝึกอาชีพตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขที่รัฐกำหนด จะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือหรือวงเงินเพิ่มหรือไม่

และหากใครไม่ได้มาแสดงตนจะเสียสิทธิ์ด้วยหรือไม่ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานภาครัฐเข้าไปชี้แจงทำความเข้าใจให้ประชาชนรับทราบ

ด้านนายเกรียงไกร กิริวรรณา นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ กล่าวว่า การออกให้บริการรับลงทะเบียนนอกสถานที่ก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

จากการสอบถามประชาชนที่มาลงทะเบียนแสดงตัวตน เพื่อรับการช่วยเหลือในระยะที่ 2 ส่วนมากยังสับสนไม่เข้าใจในทั้งสถานที่ที่จะลงทะเบียน

ที่เปลี่ยนให้เกษตรกรไปลงทะเบียนที่ ธกส.

ส่วนผู้มีอาชีพอื่นให้ไปลงทะเบียนที่ธนาคารออมสิน ซึ่งจะได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์