กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่ออาหารกลางวัน ให้โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก มูลค่า 150,000 บาท

(09 ก.พ. 61) เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานส่งมอบโครงการ เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ เพื่ออาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

เพื่อเป็นต้นแบบการต่อยอดโครงการอาหารกลางวันแบบบูรณาการด้านการเรียนรู้ภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ให้กับนักเรียนคณะครูผู้ปกครองและชุมชนในการบริหารจัดการต้นทุนและเป็นการสร้างอาชีพและรายได้เสริมในครัวเรือนแบบยั่งยืน

โดยมีนายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ นายจิรยศ จรดรัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก นายเสกสรร เหลืองสว่าง ผู้จัดการโรบินสันบุรีรัมย์ และคณะผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลจังหวัดหวัดบุรีรัมย์ คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องถิ่น ร่วมรับมอบโครงการ

กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

สำหรับโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไขเพื่ออาหารกลางวัน กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยบริษัทโรบินสัน จำกัด(มหาชน)สาขาบุรีรัมย์ ได้ดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณ 150,000 บาท

กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

ประกอบด้วย การสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ที่ได้มาตรฐานจำนวน 1 หลัง แม่ไก่พันธุ์ไข่จำนวน 72 ตัว อาหารไก่ระยะเริ่มต้นระยะเวลา 3 เดือนพร้อมแผนระบบการจัดการที่เป็นระบบเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และนำผลผลิตไข่ไก่ที่ได้ ไปประกอบอาหารกลางวัน ส่วนที่เหลือโรงเรียนสามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้ต่อไป

กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
กลุ่มธุรกิจเซ็นทรัล จังหวัดบุรีรัมย์ ส่งมอบโครงการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์