บ่าวสาว 13 คู่ ร่วมจดทะเบียนสมรส วันวาเลนไทน์ “มหัศจรรย์แห่งรัก @ Phanomrung ก้าวเดินไปด้วยกัน ด้วยรักที่มั่นคง ดุจขุนเขา” ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจัดเป็นปีแรก ร่วมบูชาบัวแปดกลีบ จูงมือกันเดินขึ้นปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความรักที่มั่นคงยาวนาน และประกอบพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปราสาทพนมรุ้ง

(14 ก.พ.61) ที่บริเวณทางดำเนินเสานางเรียง อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญ นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันแห่งความรัก หรือวันวาเลนไทน์ “มหัศจรรย์แห่งรัก @ Phanomrung ก้าวเดินไปด้วยกัน ด้วยรักที่มั่นคง ดุจขุนเขา”

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รวมถึงญาติของคู่รัก ฝ่ายเจ้าบ่าว และเจ้าสาวร่วมงานกันคึกคัก ซึ่งอำเภอเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวตามแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ตามวิสัยทัศน์ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจที่มั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี

ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คู่สมรสที่ประสงค์จะขอจดทะเบียนในวันแห่งความรักให้เป็นประเพณีที่นิยมถือปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว ให้มีความรักความเข้าใจ มีความผูกพันที่ดีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป

13 คู่ที่สู่สมรสจดทะเบียนรัก ณ เขาพนมรุ้งวันวาเลนไทน์ "ให้รักมั่นคงดุจขุนเขา"
13 คู่ที่สู่สมรสจดทะเบียนรัก ณ เขาพนมรุ้งวันวาเลนไทน์ “ให้รักมั่นคงดุจขุนเขา”

ทั้งยังให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียน ให้เป็นคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย เกิดความมั่นคง สร้างความอบอุ่นแก่ครอบครัว เป็นที่ยอมรับของสังคม และครอบครัวได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

นอกจากนี้ยัง เป็นการตอบสนองนโยบายของสำนักทะเบียนอำเภอ กรมการปกครอง ที่เน้นให้บริการประทับใจแก่ชุมชน รวมทั้งสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอีกด้วย

โดยมีคู่รัก บ่าวสาวชาวไทย รวม 13 คู่ ทั้งในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ร่วมกิจกรรม เริ่มตั้งแต่การจดทะเบียนสมรส ที่สำนักงานทะเบียนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ต่อมา คู่รัก บ่าวสาว ประกอบพิธี บูชาบัวแปดกลีบ บริเวณสะพานนาคราช ชั้น 1

จากนั้นจูงมือกันเดินขึ้นปราสาทพนมรุ้ง แสดงถึงความรักที่มั่นคงยาวนานและประกอบพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำปราสาทพนมรุ้ง ส่วนในช่วงท้ายของงาน นางสาวเพชรรัตน์ ภูมาศ นายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ มอบทะเบียนสมรสและของที่ระลึกเป็นสัญลักษณ์พนมรุ้ง พร้อมถ่ายภาพคู่เก็บไว้เป็นที่ระลึกที่ซุ้มประดับ

นางสาวเพชรรัตน์ กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้คู่บ่าวสาว สร้างความรักความสามัคคี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสร้างชีวิตครอบครัว ชีวิตคู่ให้มั่นคง สร้างความรักความเข้าใจมีความผูกพันที่ดีต่อกันให้ยั่งยืนตลอดไป อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

สุรชัย พิรักษา / บุรีรัมย์