สมาคมท่องเที่ยวบุรีรัมย์ จับมือผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมวางมาตรการขจัดข้อร้องเรียนการ บริการที่ไม่เป็นธรรมเพื่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของจังหวัด

เมื่อวันที่ 17 ก.พ.61 ที่ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวกีฬา จังหวัดบุรีรัมย์ นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 17 แห่ง ในจังหวัดบุรีรัมย์ได้ประชุมร่วมกัน

 

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

เพื่อหาแนวทางป้องกัน และแก้ไขข้อร้องเรียนการบริการต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวบางส่วนใช้บริการแล้วไม่ประทับใจ ช่วงจัดงาน บุรีรัมย์มาราธอน ที่ผ่านมา เช่นจองแล้วไม่ได้ ไม่มีรถรับส่ง ไม่เปิดจองล่วงหน้าในปี 2019 ไม่มีข้อมูลการจัดงานให้นักท่องเที่ยว ห้องพักราคาแพง ซึ่งอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัด

 

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

นายบดินทร์ เรืองสุขศรีวงศ์ นายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากในห้วงการจัดงาน บุรีรัมย์มาราธอนที่ผ่านมา ได้มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งได้ร้องเรียนด้านการบริการของโรงแรมในลักษณะฉวยโอกาส

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

ซึ่งอาจมองเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ทางสมาคมท่องเที่ยวและชมรมโรงแรมไม่ได้นิ่งนอนใจรู้สึกเป็นกังวล

 

จึงได้นัดประชุมพูดคุยเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะนี้ขึ้นอีกเพราะในระยะยาวอาจกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดซึ่งมีกิจกรรมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยว

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

โดยได้กำหนดข้อตกลงร่วมกันว่าจะร่วมกันสร้างมาตรฐาน ขจัดข้อร้องเรียนต่างๆแก้ไขปัญหาให้นักท่องเที่ยวให้ทันต่อเหตุการณ์ผ่านศูนย์ร้องเรียนและบริการนักท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ร่วมกันจัดตั้งขึ้นเพื่อรับเรื่องร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริง

 

โดยจะมีเบอร์สายด่วน 093 5016655 และร้องเรียนผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ซึ่งจะนำไปติดตั้งตามสถานที่ท่องเที่ยวและโรงแรมร่วมโครงการเบื้องต้น 17 แห่ง เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไปเที่ยวและพักในจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเกิดปัญหาด้านที่พัก

 

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

จะได้รับการแก้ไขโดยเร็ว หากไม่ได้รับการแก้ไขหรือไม่ได้รับความร่วมมือ ต้องมีการตักเตือน ขึ้นบัญชี Black List จะมีผลต่อการอนุญาตให้ใช้ บุรีรัมย์การันตี หรือ บุรีรัมย์แบรนด์

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

ซึ่งจะมีคณะกรรมการประกอบด้วยนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ ประธานหอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ประธานชมรมโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

และขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมที่เหลืออีกจำนวนมากมาร่วมกันพัฒนามาตรฐานการให้บริการร่วมกันเพื่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

ด้าน นายพงศ์พันธ์ ยอดเมืองเจริญ ประธานชมรมโรงแรมจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า การให้บริการต่างๆตามที่ตกลงกันจะไม่มีการขึ้นราคา หากมีความจำเป็นต้องเสริมบริการต่างๆ

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, February 18, 2018

เฉพาะงานใหญ่ๆของจังหวัด ก็ให้พิจารณาปรับตามความเหมาะสมแต่ไม่เกิน 1 เท่าตัวซึ่งจะมีเฟสบุ๊คแฟนเพจของชมรมโรงแรมแจ้งให้ทราบว่าที่ไหนราคาเท่าไร ส่วนคำแนะนำ ข้อร้องเรียนต่างๆทางชมรมโรงแรมจะไปไปพิจารณาแก้ไขเพื่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยงของจังหวัดบุรีรมย์