บุรีรัมย์เตรียมจัดงานเครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดสืบสานตำนานวิถีอีสานเที่ยวอารยธรรมขอม

อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดงาน “เครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด” เพื่อสืบสานตำนานวิถีอีสาน อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่น และส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งอารยธรรมขอมโบราณ ที่อดีตเคยรุ่งเรืองเป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางผลิตเครื่องเคลือบ

(21 ก.พ.61) นายวินัย  โตเจริญ   นายอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ เปิดเผยว่า ทางอำเภอบ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ 11 แห่ง จัดงานเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด” ครั้งที่ 27 ประจำปี 2561

ในระหว่างวันที่ 1-5 มี.ค. ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์   ทั้งนี้เพื่อสืบสานตำนานวิถีอีสาน ร่วมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยว

และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมโบราณของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ ในอดีตสันนิษฐานว่า พื้นที่อำเภอบ้านกรวดเคยมีความเจริญรุ่งเรือง เป็นเมืองอุตสาหกรรมขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางในการผลิตเครื่องเคลือบโบราณ ส่งไปจำหน่ายยังหัวเมืองต่างๆ

นอกจากนี้ อำเภอบ้านกรวดยังมีแหล่งเตาเผาเครื่องเคลือบโบราณถึง 100 เตา ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความชาญฉลาดและภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้สร้างสรรค์งานศิลปะไว้ ฉะนั้นเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่น จึงได้จัดงานอนุรักษ์เครื่องเคลือบพันปี สืบทอดต่อกันมาเป็นประจำทุกปี

โดยภายในงาน จะมีขบวนแห่เครื่องเคลือบจำลองที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การประกวดธิดาเครื่องเคลือบ การประกวดหนูน้อยเครื่องเคลือบ การประกวดร้องเพลง การแข่งขันตำข้าวแบบโบราณ

การแข่งขันตำส้มตำ การแข่งขันผลผลิตทางการเกษตร และการประกวดไก่พ่อพันธุ์สวยงาม การแข่งขันมวย “ศึกชิงแชมป์เข็มขัดเครื่องเคลือบพันปี ประเพณีบ้านกรวด”

นอกกจากนี้ ยังมีการจัดซุ้มแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น “ของดีบ้านฉัน” นิทรรศการของส่วนราชการ  การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์โอท็อป เลือกซื้อสินค้าราคาถูกจากบริษัท ห้างร้าน และโรงงาน ชมคอนเสิร์ต และสวนสนุก

นายอำเภอบ้านกรวด กล่าวต่ออีกว่า การจัดงานอนุรักษ์เครื่องเคลือบพันปีประเพณีบ้านกรวดในครั้งนี้ เป็นปีที่ 27 เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของท้องถิ่น

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอมโบราณ เช่น ปราสาทพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ ในเทศกาลงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งในอีกทางหนึ่งด้วย

 ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย  พิรักษา  / สวท.บุรีรัมย์