รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยวชมการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจี 2018 ที่จังหวัดบุรีรัมย์

(23 ก.พ. 61) เวลา 16.30 น. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมคณะ เดินทางไปดูความพร้อม และเตรียมสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

ในการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก โมโตจีพี 2018 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงคมนาคม

ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการเตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของนักท่องเที่ยว ที่ห้องประชุมสำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมากกว่า 2 แสนคน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

ที่จะเดินทางไปชมการแข่งขันและเดินทางไปท่องเที่ยว พักผ่อนตามแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง เกิดการใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของทั้งประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2561 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นงานใหญ่ของประเทศไทย กระทรวงคมนาคมให้ความสำคัญในเรื่องนี้โดยเฉพาะโครงข่ายคมนาคม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

ทั้งทางถนน รถโดยสารสาธารณะ ทางราง ทางบก ทางอากาศ โดยจะเตรียมโครงข่ายต่างๆรองรับให้ครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรีซึ่งขณะนี้ถนนหลายเส้นทางอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ขยายเส้นทางจราจร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

ในส่วนของสนามบิน ขณะนี้บุรีรัมย์เป็นสนามบินศุลกากรแล้ว แต่ด้วยนักแข่งและทีมงานต้องมีเครื่องเมือ อุปกรณ์ต่างๆมาด้วย อาจจะลงที่สนามบินบุรีรัมย์ไม่ได้ เพราะเป็นเครื่องบินลำใหญ่ต้องลงที่สนามบินสุวรรณภูมิ

แล้วใช้รถบรรทุกขนถ่ายตู้คอนเทนเนอร์รถจักรยานยนต์ เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ ทางกระทรวงคมนาคมจะรับไปดูแลด้านความสะดวก ด้านความปลอดภัย และในเรื่องของทางราง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

ได้มีการหารือกับการรถไฟ จะมีการจัดรถในช่วงสั้นๆ ระหว่างจังหวัดเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่พักในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ตลอดทั้งให้บริการรถบัสโดยสารเป็นระยะจากจังหวัดต่างๆสู่จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากขณะนี้โรงแรมที่พักในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์กว่า 4,000 ห้องได้เต็มหมดแล้ว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

มีการกระจายจองห้องพักในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงมากขึ้น ส่วนการจะเพิ่มเที่ยวบินนั้นต้องมีการหารือกับสายการบินว่ามีนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศมีจำนวนมากน้อยแค่ไหน มีสนามบินที่สามารถรองรับได้เช่น ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุบลราชธานี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

ที่จะมีระบบขนส่งเชื่อมต่อไปยังจังหวัดบุรีรัมย์ได้สะดวก มั่นใจว่าในระยะเวลา 7 เดือนที่เหลืออยู่จะทำโครงข่ายคมนาคมให้มีความพร้อมมากที่สุด เพราะเป็นงานของประเทศไทย จัดขึ้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ และจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ติดตามความพร้อม และสนับสนุนโครงข่ายคมนาคมรองรับนักท่องเที่ยว

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์