เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2561 ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง เป็นประเพณีที่จัดขึ้นทุกปี ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยจะจัดในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนของทุกปี และในปีนี้ จะมีพิธีเปิดงาน ในวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน พ.ศ. 2561

 เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งจัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์และสืบทอดประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งอันงดงามและทรงคุณค่า ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เป็นที่รู้จักแก่บุคคลทั่วไป และแสดงถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์

 เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561

ชมขบวนแห่ยิ่งใหญ่

ในงานนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่และการแสดงต่าง ๆ มากมายจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดบุรีรัมย์ และการแสดงแสงสีเสียงสุดอลังการ

  • การประกอบพิธีบวงสรวงองค์พระศิวะและสิ่งศักดิ์สิทธิ์บนเขาพนมรุ้ง
  • การจัดขบวนแห่ ประกอบด้วย ขบวนพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี ขบวนเทพพาหนะ
  • ขบวนแห่สักการะเทพผู้พิทักษ์ทิศทั้ง 10 แห่งจักรวาลได้แก่หงส์ ช้าง โค ระมาด คชสีห์ นกยูง นาค ม้า รากษส กระบือ
  • การจัดแสดงแสง สี เสียง สื่อผสมสุดตระการตาในชุดการแสดงจินตนฤมิตรแห่งปราสาทเขาพนมรุ้ง
  • การแสดงผลิตภัณฑ์ OTOP ให้ได้ชมและเลือกซื้อภายในงานตลอดทั้ง 3 วัน

สอบถามรายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว /ที่พัก ได้ที่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4462 0171
สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ 08 6585 5899 และ  08 4897 4554

 เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561

เชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยว ชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ครั้งแรกของปี ในวันที่ 5-7 มี.ค.นี้ เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหนึ่งเดียวในโลก 1 ปีเกิดขึ้นเพียง 4 ครั้ง

จังหวัดบุรีรัมย์ ขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติ มาชมปรากฏการณ์มหัศจรรย์ ดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งที่ ต.ตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ ครั้งแรกของปี ในวันที่ 5-7 มี.ค.นี้

ตั้งแต่เวลาประมาณ 17.45 ถึงเวลา 18.15 น.ตามที่นักดาราศาสตร์ได้คำนวณและคาดการณ์ไว้ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่หาชมได้ยาก 1 ปี จะมีให้ชมเพียง 4 ครั้งเท่านั้น

 เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561

โดยดวงอาทิตย์จะตกตรง 15 ช่องประตูปราสาท 2 ครั้ง ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม และ 6-8 ตุลาคม และขึ้นตรงอีก 2 ครั้ง ในวันที่ 3-5 เมษายน และวันที่ 9 -11 กันยายนของทุกปี ซึ่งตามความเชื่อหากผู้ใดได้ชมดวงอาทิตย์ตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้งก็จะเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต โดยในวันดังกล่าวทางอุทยานฯ

จะมีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ ร่วมกับตำรวจ และฝ่ายปกครอง เพื่อจัดระเบียบผู้ที่จะเข้าชมและดูแลรักษาความปลอดภัยด้วย ทั้งนี้ ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เดินทางชมปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกตรง 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ยังได้เที่ยวชมความงดงามของปราสาทพนมรุ้ง แหล่งท่องเที่ยวโบราณสถานที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย

 เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561
เชิญชวนเที่ยวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561

สำหรับปราสาทพนมรุ้ง ถือเป็นเทวสถานในศิลปกรรมขอมแห่งเดียวในโลก ที่มีสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นการผสมผสานภูมิปัญญาด้านสถาปัตยกรรม ที่มีการก่อสร้างปราสาทให้แสงอาทิตย์ส่องตรง 15ช่องประตู ผ่านศิวลึงค์ที่เปรียบเสมือนองค์พระศิวะ ซึ่งตั้งอยู่ภายในปรางค์ประธานของปราสาทพนมรุ้งที่เปรียบเสมือนเขาไกรลาสบนสรวงสวรรค์ ซึ่งแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก

ที่มาภาพ//ข่าว : สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์