การแถลงข่าวงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี พ.ศ. 2561
วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561

​สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบหมายจากจังหวัดบุรีรัมย์ ให้จัดงานแถลงข่าว งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งงานนี้ เป็นความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หลายหน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ ที่ว่าการอำเภอเฉลิมพระเกียรติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สาขาสุรินทร์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ กรมศิลปากร หอการค้าจังหวัดบุรีรัมย์ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์ และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โดยงานแถลงข่าวนี้ ได้จัดขึ้น ณ ปราสาทพนมรุ้งจำลอง โครงการบุรีรัมย์ คาสเซิล อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

ภายในงานมีการประกอบพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัดแสดงเทพพาหนะองค์จำลอง ที่อัญเชิญมาจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ โดยประธานในพิธี นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ

ภายหลังพิธีสักการะ ได้มีการเปิดตลาดอารยธรรมวนัมรุง ซึ่งเป็นตลาดแบบโบราณที่ได้จำลองวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวขอมในสมัยโบราณ อาทิ การจัดจำหน่ายอาหาร และขนมโบราณ โดยจัดให้มีการใช้เงินฮาง ซึ่งเป็นเงินโบราณที่ใช้ในสมัยพระนคร หรือนครวัด อีกทั้งได้จัดแสดงสินค้าพื้นบ้านและสินค้าโบราณต่างๆ อาทิ หม้อปั้นดินเผา จากพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านหนองบัวโคก และผ้าภูอัคนีจากอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

บุรีรัมย์ - เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" พบความอลังการ 30 มีนาคม - 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ – เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” พบความอลังการ 30 มีนาคม – 1 เมษายนนี้

​หลังจากนั้น เป็นการแถลงข่าว โดยผู้เข้าร่วมแถลงข่าว มี 3 ท่าน ได้แก่ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์, นางสาวพิมพ์นารา กิจโชติประเสริฐ หัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง
และนายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานในปีนี้ ว่ามีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทย ตามแนวนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการท่องเที่ยว และเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ และน่าภาคภูมิใจ ของสถาปัตยกรรมอันถือเป็นมรดกแห่งแผ่นดินบุรีรัมย์

นอกจากนั้น ในปีนี้ก็ยังจะเป็นมิติใหม่ของประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง โดยจะมีการสอดประสานเทคโนโลยีแบบใหม่ๆ เข้าไปในทุกกิจกรรม ภายในงานนักท่องเที่ยวจะได้พบกับ ขบวนเทิดภักดีองค์ราชัน, การแสดง Dimensional Mapping Light & Sound Show เรื่อง “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง”, การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทหินพนมรุ้ง การแสดง Special Light Show ภายใต้แนวความคิด “เจิดแจรงแสงศรัทธา”, ขบวนแห่เทพพาหนะประจำทั้ง 10 ทิศ ตลาดอารยธรรมวนัมรุงภายใต้แนวความคิด “เรืองตระการตลาดวนัมรุง” และจุดสักการะเทพพาหนะ

บุรีรัมย์ - เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" พบความอลังการ 30 มีนาคม - 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ – เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” พบความอลังการ 30 มีนาคม – 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ - เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" พบความอลังการ 30 มีนาคม - 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ – เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” พบความอลังการ 30 มีนาคม – 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ - เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" พบความอลังการ 30 มีนาคม - 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ – เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” พบความอลังการ 30 มีนาคม – 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ - เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" พบความอลังการ 30 มีนาคม - 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ – เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” พบความอลังการ 30 มีนาคม – 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ - เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" พบความอลังการ 30 มีนาคม - 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ – เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” พบความอลังการ 30 มีนาคม – 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ - เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" พบความอลังการ 30 มีนาคม - 1 เมษายนนี้
บุรีรัมย์ – เผยแล้วธีมงานขึ้นเขาพนมรุ้ง 2561 “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” พบความอลังการ 30 มีนาคม – 1 เมษายนนี้

 

 

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ยังได้เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และต่างชาติ ให้เดินทางมาท่องเที่ยวในงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2561 รวมไปถึงงานกิจกรรมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในจังหวัดบุรีรัมย์ เช่น งานสงกรานต์คานิวัล การแข่งขันฟุตบอลสโมสรบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด งานแข่งขันรอมอเตอร์ไซค์ซูเปอร์ไบค์ MOTO GP ฯลฯ อีกด้วย

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง ประจำปี 2561 นี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์