ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมให้โอวาทการปฏิบัติงาน

(12 มี.ค. 61) เวลา 09.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดบุรีรัมย์ ที่สนามกีฬาเขากระโดง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ เพื่อฝึกกำลังเตรียมความพร้อมของกำลังพล ซึ่งเป็นกองกำลังของฝ่ายปกครองให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ มีความเข้มแข็งทัดเทียมกับหน่วยงานทหาร หรือตำรวจ

มีความพร้อมปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ซึ่งการทดสอบประกอบไปด้วยท่าดันพื้น ท่าลุกนั่ง และวิ่งระยะทาง 2 กิโลเมตร

นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าว่า การทดสอบสมรรถภาพ ไม่เพียงแต่ให้ผ่านเกณฑ์ตามระเบียบที่กำหนดเท่านั้น สุขภาพร่างการที่เข้มแข็ง จำเป็นต้องมีการฝึกฝนออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

ต้องมีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ มีความพร้อมปฏิบัติตามขั้นตอนวิธีการ พร้อมทางด้านยุทธวิธี ทรัพยากรกำลังพลทั้งหมดที่รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นฉับพลันทันที มีความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน

ในการแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ เรียนรู้การประสานงานบูรณาการกับทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกัน และทุกคนต้องรู้จักเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางสู่ประเทศไทย และจังหวัดบุรีรัมย์ ให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากการคุกคาม ความไม่สงบสุขโดยปราศจากอามิสสินจ้างใดๆทั้งสิ้น

ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้ว่าฯบุรีรัมย์ตรวจเยี่ยมการทดสอบสมรรถภาพร่างกายสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์