จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “บุรีรัมย์เกมส์” และการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ในเดือนมีนาคม 2562

วันนี้(12 มี.ค. 61) เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน

เพื่อชี้แจงรายละเอียดและเตรียมความพร้อมของคณะทำงานในแต่ละด้านในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 -29 มีนาคม 2562

โดยใช้ชื่อเกมส์การแข่งขัน “บุรีรัมย์เกมส์”คำขวัญประจำการแข่งขัน “กีฬาเยาวชน สร้างคน สร้างชาติ” และการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 กำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562

ใช้ชื่อเกมส์การแข่งขันว่า “รมย์บุรีเกมส์” คำขวัญประจำการแข่งขัน “มิตรภาพ ยิ่งใหญ่ เหนือชัยชนะ”

ทั้งนี้ในการเตรียมพร้อมในการแข่งขัน กำหนดให้มีการแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การแข่งขันในวันที่ 27 มีนาคม 2561 และรับธงการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ต่อจากจังหวัดน่าน

ซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฯ ครั้งที่ 34 ในวันที่ 29 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะทำงานฝ่ายต่างๆของจังหวัดบุรีรัมย์ต้องเตรียมดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมกับนำเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเดินทางไปเก็บข้อมูลรายละเอียดในการเตรียมความพร้อมของคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ณ จังหวัดน่าน เพื่อนำไปปรับใช้ในการแข่งขันที่จังหวัดบุรีรัมย์ จะเป็นเป็นเจ้าภาพในปี 2562

จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35
จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์