ปภ.รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 13 จังหวัด พร้อมร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยด่วนแล้ว

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานมีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 13 จังหวัด พร้อมร่วมกับหน่วยทหาร จังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสำรวจความเสียหาย รวมถึงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ โดยด่วนแล้ว

ปภ.เผยสรุปยอดผลกระทบวาตภัยกวาด 13 จังหวัด
ปภ.เผยสรุปยอดผลกระทบวาตภัยกวาด 13 จังหวัด

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย รวม 13 จังหวัด 36 อำเภอ 74 ตำบล 205 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 1,163 หลัง

แยกเป็น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 11 จังหวัด ได้แก่ จังหวัด กาฬสินธุ์ อุดรธานี หนองคาย สกลนคร สุรินทร์ หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด มหาสารคาม บุรีรัมย์ นครพนม และจังหวัดยโสธร ภาคกลาง 2 จังหวัด คือ จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดชัยนาท

พายุฤดูร้อน พัดถล่ม อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร วันนี้ภาพความเสียหาย จากแรงลม เครดิตภาพ..มหัศจรรย์สกลนคร

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Thursday, March 8, 2018

 

พร้อมประสานจังหวัด หน่วยทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเบื้องต้นโดยด่วนแล้ว รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่สำรวจ ประเมินและจัดทำบัญชีข้อมูลความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

ทั้งนี้ ประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัยสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทางสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานให้การช่วยเหลือโดยด่วนต่อไป

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ขนิษฐา ลือสัตย์

ผู้เรียบเรียง : อนงนาฎ สิทธิคง

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย