หลังจากที่กรมทางหลวง เปิดใช้จุดจอดพักรถบรรทุก แห่งแรกของประเทศที่นครราชสีมา (โนนสูง) และเตรียมเปิดเพิ่มที่ จังหวัดขอนแก่น และบุรีรัมย์ (ประโคนชัย) โดยตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 24 อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

เปิดจุดจอดพักรถบรรทุก ( Truck Rest Area) ตามนโยบายลดอุบัติเหตุและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร ส่งเสริมการเรียนรู้การเดินทางและการใช้ การขนส่งอย่างปลอดภัย

พัฒนาโครงสร้างและพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุกตามเส้นทางขนส่งสินค้าหลักของประเทศ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต ทั้งนี้กรมทางหลวงได้มีแผนพัฒนาจุดจอดพักรถบรรทุก ทั้งหมดจำนวน 41 จุด โดยแบ่งเป็น ศูนย์บริการพักรถบรรทุก 13 แห่ง จุดพักรถบรรทุก 28 แห่ง

เพื่อให้มีจุดพักรถบรรทุกครอบคลุมทั่วประเทศ สำหรับโครงการก่อสร้างจุดจอดรถบรรทุก ที่จังหวัดนครราชสีมา ถือเป็นจุดจอดรถบรรทุกแห่งแรกของประเทศไทย เนื้อที่ 12 ไร่ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 44 ล้านบาท

ซึ่งสามารถจอดรถบรรทุกได้ จำนวน 23 คัน พื้นที่จอดรถส่วนบุคคลและรถคนพิการ 22 คัน ห้องน้ำชายและหญิง รวม 20 ห้อง ห้องอาบน้ำชายและหญิง 8 ห้อง ศาลาเฉลิมพระเกียรติ 1 หลัง และกล้อง CCTV เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัยแก่ผู้มาใช้บริการ

สำหรับจุดพักรถบรรทุก (ประโคนชัย) ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเตรียมการก่อสร้าง บริเวณริมถนนหมายเลข 24 ตอนประโคนชัย-จรอกใหญ่ คาดแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการในปี 25561

กรมทางหลวงลุ้นแก้ พ.ร.บ.เวนคืนฯ เปิดทางประมูลหาเอกชนร่วมลงทุนก่อสร้าง เร่งจุดพักรถบรรทุกบนทางหลวงสายหลัก 41 แห่ง เพิ่มบริการน้ำมันและร้านค้าแบบครบวงจรได้เร็วเพื่อลดอุบัติเหตุและรองรับขนส่งสินค้าอาเซียนได้ตามเป้าหมาย “ธานินทร์” เผยปี 61 ได้งบก่อสร้างแค่ 2 แห่ง ที่ขอนแก่น, บุรีรัมย์ วงเงินกว่า 500 ล้านบาท

นายธานินทร์ สมบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (TRUCK REST AREA) ว่า ในปี 2561 จะดำเนินการก่อสร้างอีก 2 แห่ง ที่บริเวณ ทล.2 อ.เมือง จ.ขอนแก่น และ ทล.24 อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ งบดำเนินการก่อสร้างแห่งละประมาณ 250 ล้านบาท