จังหวัดบุรีรัมย์เชิญหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาประชุมรับรู้โครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองบุรีรัมย์ให้เป็นเมืองอัฉจริยะ Smart City ในปี 2020

(21มี.ค.2561) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กว่า 100 คน ได้เข้าฟังการนำเสนอจาก ดร.ภาคภูมิ ศรีธิมากุล ผู้แทนบริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

ถึงผลสรุปที่ได้จากการทำ Workshop เพื่อขับเคลื่อนไปสู่บุรีรัมย์ Smart City 2020 ตามโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจริยะ Smart City เพื่อยกระดับคุรภาพชีวิตของประชาชนชาวบุรีรัมย์ให้สูงขึ้น และสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก

ทั้งนี้ จังหวัดบุรีรัมย์มีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 23 อำเภอ ประชากร 1.591.905 คน มีตำแหน่งพื้นที่ตั้งจังหวัดได้เปรียบในเชิงจุดยุทธศาสตร์ คือ อยู่ช่วงกลางของภาคอีสานตอนล่าง

มีเส้นทางเชื่อมต่อประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงไปยังเมืองเศรษฐกิจหลักทั้งเวียดนามตอนบน ตอนกลาง และตอนล่าง ของประเทศเวียดนาม ซึ่งภารกิจในการดำเนินการคือ

การพัฒนาการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกัน จะมีการสนับสนุน พัฒนา และยกระดับ สินค้าและบริการท้องถิ่น รวมถึง การส่งเสริมการเกษตรและการแปรรูป

เพื่อตอบสนองนักท่องเที่ยวที่เข้ามาด้วย เช่น การเปลี่ยนจากพื้นที่ทำไร่ ให้กลายเป็นสวนผลไม้ ที่หมุนเวียนกันให้ผลผลิตตอลดทั้งปี เช่น ลำไย มังคุด ทุเรียน มะม่วงเขียวเสวย มะขามหวาน หรือ พืชผักอื่นๆ ที่สามารถนำมาเป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

โดยจะมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์มือถือ Buriram Connect ในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ ที่จะตอบสนองนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ในการให้ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว

ภาษาท้องถิ่นแบบง่ายๆ เพื่อใช้สื่อสารระหว่างประชาชน หรือ ผู้ประกอบการ กับนักท่องเที่ยว ซึ่งตั้งเป้าไว้ว่า ในปี 2020 จังหวัดบุรีรัมย์จะเป็นเมืองที่มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจมาเยือนมากขึ้น ประชาชนสามารถขายสินค้าและให้บริการได้มากขึ้น ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจดี เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตประชาชนได้อย่างยั่งยืน

บุรีรัมย์!! เตรียมพร้อมพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัฉจริยะ Smart City ในปี 2020
บุรีรัมย์!! เตรียมพร้อมพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัฉจริยะ Smart City ในปี 2020
บุรีรัมย์!! เตรียมพร้อมพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัฉจริยะ Smart City ในปี 2020
บุรีรัมย์!! เตรียมพร้อมพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัฉจริยะ Smart City ในปี 2020
บุรีรัมย์!! เตรียมพร้อมพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัฉจริยะ Smart City ในปี 2020
บุรีรัมย์!! เตรียมพร้อมพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัฉจริยะ Smart City ในปี 2020

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์