บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

                อบต.ตูมใหญ่  อ.คูเมือง  จ.บุรีรัมย์  เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก ภายใต้นโยบาย ไทยนิยม ไทยยั่งยืนของรัฐบาล  เพื่อเพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน อาหารพื้นบ้าน และผลผลิตทางการเกษตร  หวังสร้างรายได้ให้ชาวบ้าน เกษตรกรมีความเป็นอยู่ดีขึ้น  ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

                (21 มี.ค.61)  องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  อำเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก ภายใต้โครงการไทยนิยม ไทยยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล

บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน
บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน

ที่บริเวณด้านหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล  เพื่อเพิ่มช่องทางให้ชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่นำสินค้าชุมชน  อาหารพื้นบ้าน  หรือผลิตทางการเกษตร มาวางจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรง

ให้ชาวบ้าน เกษตรกรมีรายได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น   ทั้งเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  โดยได้มีชาวบ้านเกษตรกรในพื้นที่นำสินค้าชุมชน

บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน
บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน

ผลผลิตทางเกษตรที่เพาะปลูกเองมาวางจำหน่ายมากกว่า 50 ราย  และได้รับความสนใจจากข้าราชการ  และประชาชนทั่วไปมาจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก  กันอย่างคึกคัก

  นอกจากนั้นภายในงานยังมีการจัดประกวดร้องเพลง  เพื่อสร้างความสุข สนุกสนานและความรักความสามัคคีของคนในชุมชนด้วย โดยตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก จะเปิดทุกวันพุธ  ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น.

บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน
บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน

                นายชาตรี   ศรีตะวัน   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  กล่าวว่า   การเปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูใหญ่โฮมฮักดังกล่าว  เพื่อต้องการให้ชาวบ้าน เกษตรกรในพื้นที่นำสินค้าที่มีอยู่ในชุมชน

และผลผลิตการเกษตรที่ปลูกเองและปลอดสารมาวางจำหน่าย   เพื่อเป็นการสร้างรายการและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน
บุรีรัมย์เปิดตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน

ทั้งนี้ทาง อบต.ยังจะได้ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจ.บุรีรัมย์  เตรียมเปิดเวทีเสวนา ไทยนิยม ไทยยั่งยืน ตลาดท้องถิ่นสุขใจ ตูมใหญ่โฮมฮัก  ในวันที่ 28 มี.ค.ที่จะถึงนี้ด้วย  เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร  สร้างการรับรู้ความเข้าใจต่อยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล  ให้ประชาชนได้รับรู้อย่างครอบคลุมทั่วถึงอีกด้วย

  ที่มาภาพ//ข่าว :  สุรชัย     พิรักษา  / สวท.บุรีรัมย์