ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านตำบลบ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์

(22มี.ค.2561) พลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ สำนักงานธนารักษ์ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

ไปร่วมชี้แจงกับชาวบ้านในเขตตำบลบ้านบัวกว่า 200 คน ที่ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ครอบครอง

ทั้งนี้ ชาวบ้านเล่าว่า พื้นที่บริเวณดังกล่าว ชาวบ้านจับจองเป็นพื้นที่ทำกินและอยู่อาศัยกันมานาน แต่ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินทำกินได้ เนื่องจากติดทางราชการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณประโยชน์

เมื่อปี 2474 ในชื่อที่สาธารณประโยชน์แปลงตะโกรายโคกเขา เนื้อที่ 6,400 ไร่ ต่อมาในปี 2552 ศูนย์อำนวยการออกโฉนดที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินในเขตบ้านบุมะค่า หมู่ที่ 2, บ้านปรุ หมู่ ที่ 14 ตำบลบ้านบัว

แต่ก็ยังไม่สามารถอออกโนดได้ เนื่องจากมีเหตุควรสงสัยว่าอยู่ในพื้นที่สาธารณประโยชน์ในเนื้อที่ 6,400 ไร่ดังกล่าว แต่ขณะเดียวกัน พื้นที่ของตำบลบ้านบัว ซึ่งเป็นตำบลใหญ่

ที่ถูกแบ่งแยกออกไปเป็นเขตตำบลอื่นๆ อีก 8 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลเสม็ด ลุมปุ๊ก หนองตาด กระสัง สะแกโพรง สะแกซำ เมืองฝาง และตำบลสองห้อง กลับสามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ ชาวบ้านจึงได้ร้องขอความช่วยเหลือกับหน่วยราชการรวมทั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด

ล่าสุด ทางผู้แทนที่ดินจังหวัดชี้แจงว่า ในขั้นตอนการเดินสำรวจเพื่อออกโฉนดเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ยังคงรอการประชุมของสภาเทศบาลเพื่อลงมติชี้ว่าพื้นที่ที่เป็นปัญหาไม่สามารถออกโฉนดได้นั้น เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์จริงหรือไม่อย่างไร

ด้านพลตรีเดชอุดม นิชรัตน์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 กล่าวว่า ขณะนี้มีความชัดเจนมากขึ้นถึงการแก้ปัญหา ทั้งความคืบหน้า และ ทิศทาง คาดว่า จะได้ข้อสรุปที่เป็นผลดีต่อชาวบ้านในเวลาไม่เกิน 2 สัปดาห์ และจะให้สำเร็จภายใน 30 วัน

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านบัว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านบัว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านบัว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านบัว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านบัว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านบัว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านบัว
ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 26 ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ให้ชาวบ้านบัว

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์