นางเครือวัลย์ วงศ์รักมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นครชัยแอร์ จำกัด เปิดเผยว่า ในปี 2561 ตั้งหมายเพิ่มกำไร 3 % จากปี 2560 อยู่ที่ 30-40 ล้านบาท ส่วนรายได้คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 3 % จากปีก่อน 1,700 ล้านบาท นอกจากนี้มีแผนที่จะเพิ่มเส้นทางเดินรถจาก 39 เส้นทาง เป็น 42 เส้นทาง เพราะบริษัทฯ มีรายได้จากค่าโดยสารเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 นครชัยแอร์ใช้เงินลงทุน 400 ล้านบาท เพื่อจัดซื้อรถโดยสารรุ่นใหม่ safety coach แบ่งเป็นการจัดซื้อรถใหม่ 42 คันวงเงินกว่า 300 ล้านบาท และจะลงทุนสร้างสถานีโดยสารใหม่ใน 3 จังหวัดได้แก่ จ.สุรินทร์, พัทยา จ.ชลบุรี และจ.อุดรธานีอีก 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ รถโดยสารทุกคันของนครชัยแอร์ ได้ผ่านการทดสอบการทรงตัวบนพื้นเอียงตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงเชื่อมั่นได้ถึงสมรรถนะความปลอดภัย
นางเครือวัลย์ ยังกล่าวต่อไปว่า

ภายในปี2561 บริษัทฯตั้งเป้านำรถโดยสารรุ่นใหม่ “นครชัยแอร์ 30 ปี Safety Coach” มาให้บริการทั้งหมด 42 คัน ขณะนี้มีรถพร้อมบริการแล้ว จำนวน 18 คัน

แบ่งเป็นใช้กับรถ ที่บริษัทฯมีแผนขยายเส้นทางเดินรถใหม่ และจะทยอยเข้ามาให้บริการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำมาเปลี่ยนรถที่ครบอายุการใช้งานในเส้นทางปัจจุบัน ใน 9 เส้นทางหลัก แบ่งเป็นประเภทรถมาตรฐาน NCA First Class ขนาดความยาว 15 เมตร 30 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน นำมาให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ – ขอนแก่น, กรุงเทพฯ – เชียงใหม่, กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี, กรุงเทพฯ – อุดรธานี

และประเภทรถมาตรฐาน NCA Gold Class ขนาดความยาว 12 เมตร 32 ที่นั่ง จำนวน 30 คัน นำมาให้บริการเส้นทางกรุงเทพฯ – อำนาจเจริญ, กรุงเทพฯ – อ.เขมราฐ, กรุงเทพฯ – ขอนแก่น, กรุงเทพฯ – สุรินทร์, กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์, กรุงเทพฯ – กาฬสินธุ์

ภาพ//ข่าวสดออนไลน์
ภาพ//ข่าวสดออนไลน์
ภาพ//ข่าวสดออนไลน์
ภาพ//ข่าวสดออนไลน์
ภาพ//ข่าวสดออนไลน์ 
ภาพ//ข่าวสดออนไลน์