วันนี้ (24 มี.ค. 61) ที่ห้องประชุม สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมประชุมคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมที่ประเทศไทยได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนาม 15 “PTT Thailand Grand prix 2018”

โดยใช้สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอกิต จังหวัดหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค. 61 และจัดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน

 

Posted by สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ on Saturday, March 24, 2018

และการสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคอีสานและจังหวัดท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นายเนวิน ชิดชอบ ประธานสโมสรฟุตบอลบุรีรัมย์ ยูไนเต็ด

ส่วนราชการ ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ สมาคม ชมรม ผู้ประกอบการขนส่งที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และนำเสนอการเตรียมพร้อมของจังหวัดบุรีรัมย์ในทุกด้าน ตลอดทั้งการขอรับการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ ที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศสู่สายตาประชาคมโลก

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การที่จะทำให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านกีฬาในระดับโลก ต้องมีการเสริม บูรณาการ

ผนึกกำลังจากทุกภาคส่วนของจังหวัดข้างเคียงและทั่วทั้งภูมิภาค เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถกระจายตัวไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โรงแรม ที่พัก ข้อมูลการท่องเที่ยว และแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งเชื่อว่าขณะนี้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับพื้นมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวอีกว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบแนวทางว่า ใช้การแข่งขันโมโตจีพีในครั้งนี้ เป็นเครื่องมือในการยกระดับการกีฬา การท่องเที่ยวของประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

จึงได้เข้าไปติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะมีการเชื่อมโยง กระจายการท่องเที่ยวไปยังเมืองรอง ชุมชน และทุกภูมิภาคของประเทศคนไทยทุกคนเป็นเจ้าภาพโมโตจีพีร่วมกัน ไม่ใช่จังหวัดบุรีรัมย์เท่านั้น

โดยจะทำให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง เช่น โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง สนามบินหลายแห่งภาคอีสาน ส่วนทางด้านการท่องเที่ยวได้ระดมหน่วยงานท่องเที่ยวและกีฬาทั้งหมดทั่วประเทศ ททท.

เข้าไปสำรวจแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ นำข้อมูลเข้าสู่ ดิจิตอลให้มากที่สุด ให้นักท่องเที่ยวเป็นข้อมูลนำทางไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ได้สะดวก ด้านที่พักได้มีการกระจายไปพักตามโรงแรมต่างๆ ในภาคอีสาน และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีรายได้เสริมจากบ้านว่าง หรือห้องว่างได้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับการแข่งขันรถจักรยานยนต์ทางเรียบชิงแชมป์โลก หรือโมโตจีพี รายการ “พีทีที ไทยแลนด์ กรังด์ปรีซ์ 2018” มีกำหนดจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ระหว่างวันที่ 5-7 ต.ค. 61 ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งได้มีการทดสอบสนาม “วินเทอร์เทสต์” จากนักขี่ระดับโลกร่วมทดสอบสนามแข่งขันจริงล่วงหน้าระหว่างวันที่ 16-18 ก.พ. 61 ที่ผ่านมา

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ดำรง โค่นถอน

ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์