เมื่อ 27 มี.ค. ที่โรงแรมน้ำทองน่าน จ.น่าน “บิ๊กเสือ”นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.), นายวรกิตติ ศรีทิพากร รองผู้ว่าฯน่าน นายอนุสรณ์ แก้วกังวาน ผู้ว่าฯบุรีรัมย์

 

ร่วมแถลงข่าวการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปีพ.ศ.2562 “บุรีรัมย์เกมส์” และ กีฬาผู้สูงอายุแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “รมย์บุรีเกมส์” ที่จ.บุรีรัมย์รับหน้าเสื่อเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 19-29 มี.ค. 2562 รวมทั้งสิ้น 38 ชนิดกีฬา ได้แก่

 

กรีฑา,

เปตอง,

บาสเกตบอล,

เทควันโด,

ลีลาศ,

จักรยาน,

ตะกร้อ,

เทนนิส,

ซอฟต์เทนนิส,

แบดมินตัน,

ฟุตบอล-ฟุตซอล,

ยกน้ำหนัก,

บิลเลียดและสนุ้กเกอร์,

เรือพาย,

มวยสากลสมัครเล่น,

มวยไทยสมัครเล่น,

วอลเลย์บอล,

หมากล้อม,

บริดจ์,

เนตบอล,

เทเบิลเทนนิส,

ฮอกกี้,

วูซู,

ปันจักสีลัต,

วู้ดบอล,

ยูโด,

คริกเก็ต,

คาราเต้-โด,

มวยปล้ำ,

รักบี้ฟุตบอล,

เพาะกาย,

เอ็กซ์ตรีม,

ยิมนาสติก,

เจ็ตสกี,

ยิงปืน,

กอล์ฟ,

ว่ายน้ำ,

แฮนด์บอล

และกำลังพิจารณาเพิ่มฟิกเกอร์สเก็ตและซอฟต์บอลอีก 2 กีฬา

Posted by สำนักงาน กกท. จังหวัดบุรีรัมย์ on Sunday, March 11, 2018

ส่วนรมย์บุรีเกมส์ แข่งขันระหว่างวันที่ 1-7 พฤษภาคม 2562 รวม 14 ชนิดกีฬา ได้แก่

 

กรีฑา, ว่ายน้ำ, กอล์ฟ, เพาะกาย, ฟุตบอล, ลีลาศ, บาสเกตบอล, ตะกร้อ, วู้ดบอล, เทนนิส, แบดมินตัน, เทเบิลเทนนิส, เปตอง, เกทบอล

 

นายอนุสรณ์ กล่าวว่า บุรีรัมย์มีความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันทั้ง 2 มหกรรมอย่างมาก ที่ผ่านมาคนในจังหวัดได้รอคอยการเป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาระดับประเทศมาอย่างยาวนาน และครั้งนี้โอกาสก็มาถึงแล้ว ทางจังหวัดได้เตรียมงบประมาณ 40 ล้านบาท รวมกับการสนับสนุนจาก กกท. ในการสร้างและปรับปรุงสนามกีฬาอีก 35 ล้านบาท งบการจัด 40 ล้านบาท และค่าลิขสิทธิ์อีก 5 ล้านบาท รวมงบประมาณในการจัดการแข่งขันครั้งนี้ 120 ล้านบาท

สำหรับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ (อังกฤษ: Thailand National Youth Games) เป็นมหกรรมกีฬาเยาวชน และยุวชน ควบคุมโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่จัดขึ้นครั้งแรกที่จังหวัดนครราชสีมา จัดระหว่างวันที่ 26 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 มีการกำหนดอายุผู้เข้าแข่งขันให้มีอายุระหว่าง 14-18 ปี การแข่งขันจะมีขึ้นทุกปีซึ่งสอดคล้องกับรูปแบบของกีฬาแห่งชาติในปัจจุบัน

ในประวัติศาสตร์ของกีฬาเยาวชนแห่งชาติ มีจังหวัดเจ้าภาพจัดการแข่งขันแล้ว 30 จังหวัด โดยมี 77 จังหวัดเข้าร่วม โดยกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 จัดขึ้นที่จังหวัดชุมพร และ จังหวัดระนอง ระหว่างวันที่ 16 – 26 มีนาคม พ.ศ. 2560 และกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งล่าสุด คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 จัดขึ้นที่จังหวัดน่าน

ประวัติ

รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของเยาวชน ซึ่งเป็นทรัพยากรมนุษย์และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ เยาวชนจึงควรได้รับการศึกษา อบรม และฝึกฝนให้เจริญงอกงามทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และจิตใจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับเยาวชนไว้อย่างชัดเจนในแผนพัฒนาเยาวชนแห่งชาติ อันเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) ซึ่งจะเป็นหนทางในการพัฒนาคุณภาพของเยาวชนไทยให้มีความเพียบพร้อมทุกด้าน

จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในเรื่องนี้อย่างแน่ชัด คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2527 เห็นชอบและอนุมัติให้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการกีฬาของชาติให้ขยายไปทั่วประเทศ และเน้นถึงสุขภาพพลานามัย ปลูกฝังให้เยาวชนมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีระเบียบวินัย และที่สำคัญยิ่งเพื่อเป็นแผนรองรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ทำให้เกิดนักกีฬาทีมชาติต่อไป

จากวัตถุประสงค์ดังกล่าว องค์การส่งเสริมกีฬาแห่งประเทศไทย (อ.ส.ก.ท.) ในขณะนั้น หรือการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ปัจจุบันได้นำนโยบายและวัตถุประสงค์ดังกล่าวไปสู่การดำเนินงาน จึงได้มีการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติขึ้นครั้งแรก ที่จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 26 เมษายน 2528 ถึงวันที่ 2 พฤษภาคม 2528 และได้จัดการแข่งขันติดต่อเรื่อยมาตามจังหวัดต่างๆ เป็นประจำทุกปีอื่นๆ

ไฟพระฤกษ์

ไฟพระฤกษ์ เป็นไฟที่อัญเชิญมาเพื่อประกอบพิธีเปิดกีฬาแห่งชาติและจุดในกระถางคบเพลิงตลอดการแข่งขัน ไฟพระฤกษ์สำหรับการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ เริ่มมีครั้งแรกในการแข่งขันกีฬาเขตแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1 เมื่อปี พ.ศ. 2510

โดยคณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องขอพระราชทานไฟพระฤกษ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำมา ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดการแข่งขันจะต้องทำหนังสือติดต่อไปยังสำนักราชเลขาธิการ สำนักพระราชวัง

เพื่อนำความขึ้นกราบบังคมทูลถึงกำหนดนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ ให้คณะกรรมการเข้าเฝ้ารับพระราชทานไฟพระฤกษ์นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงจุดจากวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แล้วพระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปีนั้นๆ ที่กรุงเทพมหานคร

โดยวิธีการจุดไฟพระฤกษ์นั้น สำนักพระราชวังจะนำพระแว่น “สุรยกานต์” ไปทอดไว้ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ก่อนวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ละปี

สำหรับพระราชพิธีจัดไฟขึ้นอยู่กับสถาวะอากาศ และเมื่อทรงประกอบพระราชพิธีจัดไฟเรียบร้อยแล้ว สำนักพระราชวังจะนำไฟพระฤกษ์ไปเก็บรักษาไว้ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจะเลี้ยงไว้สำหรับใช้ในปีนั้น

จนกระทั่งถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ของปีนั้น ไฟพระฤกษ์ที่เลี้ยงไว้นี้จะใช้ในพระราชพิธีต่างๆ รวมทั้งเชิญไปใช้ในการพระราชทานเพลิงศพบุคคลที่สมควรด้วย

เพลงกีฬาแห่งชาติ

เพลงกีฬาแห่งชาติ คือ เพลงวันแห่งชัยชนะ เป็นเพลงที่การกีฬาแห่งประเทศไทยรับรองให้เป็นเพลงที่ใช้เชิญธงกีฬาแห่งชาติ และธงการกีฬาแห่งประเทศไทยอย่างเป็นทางการ รวมถึงใช้ในพิธีรับเหรียญรางวัลในกีฬาแห่งชาติ และกีฬาเยาวชนแห่งชาติ

การแข่งขันรอบคัดเลือกระดับภาค

การแข่งขันกีฬาแห่งชาติในปัจจุบันกำหนดให้มีการจัดการแข่งขันในรอบคัดเลือก เพื่อเลือกตัวแทนนักกีฬาของแต่ละจังหวัดให้เข้ามาแข่งขันในรอบสุดท้ายในระดับประเทศในปีนั้นๆ โดยรอบคัดเลือกในระดับภาคนี้จะจัดแยกกันออกไปในแต่ละภาคแบ่งออกเป็น 5 ภาค คือ

ภาค 1 ประกอบด้วย กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ยกเว้น นครปฐม) และจังหวัดในภาคตะวันออก

ภาค 2 ประกอบด้วย จังหวัดในภาคกลาง, จังหวัดในภาคตะวันตก และนครปฐม
ภาค 3 ประกอบด้วย จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาค 4 ประกอบด้วย จังหวัดในภาคใต้
ภาค 5 ประกอบด้วย จังหวัดในภาคเหนือ

 

โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท

 

โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท

 

 

โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท

 

โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท

 

โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท

กีฬาที่จัดแข่งขัน

โดยครั้งล่าสุด คือ กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 33 ประจำปีพ.ศ. 2560 ได้จัดการแข่งขันทั้งหมด 46 ชนิดกีฬา แบ่งเป็นกีฬาในโอลิมปิกทั้งหมด 25 กีฬา, กีฬาฤดูหนาวทั้งหมด 1 กีฬา และกีฬาชนิดอื่นๆที่เคยจัดในกีฬาระดับนานาชาติ และกีฬาอนุรักษ์ ทั้งหมด 20 กีฬา ดังนี้

 

โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท
โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท
โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท
โอกาสดีบุรีรัมย์!!! ทุ่ม 120 ล้านจัด 2 บิ๊กกีฬายิ่งใหญ่ตอกย้ำเมืองกีฬายุคใหม่ในดินแดน 2 ปราสาท

 

 

 

 

ข้อมูลข่าวจาก ข่าวสดออนไลน์

วิกิพีเดีย