รมต.สำนักนายกฯ มอบนโยบายผู้ว่าฯหัวหน้าส่วน 4 จังหวัดอีสาน ยกให้เป็นต้นแบบร่วมกันทำงานเข้มแข็ง

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบนโยบายผู้ว่าฯ หัวหน้าส่วนราชการ 4 จังหวัดอีสาน พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติราชการ ชื่นชมและยกให้ 4 จังหวัดเป็นต้นแบบของประเทศในการทำงานเชื่อมโยงกันอย่างเข้มแข็ง

(30 มี.ค.61) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมามอบนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ในพื้นที่ 4 จังหวัดอีสานตอนล่าง

หรือกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ที่ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ

โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายให้ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัด

การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ การค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม การเกษตร จากนั้นรัฐมนตรี พร้อมคณะฯ ก็ได้เดินทางไปตรวจติดตามโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ

โครงการยกระดับการท่องเที่ยวทางกีฬาและสุขภาพครบวงจร กิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาแหลงท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนเมืองกีฬาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ถนนจักรยาน) ที่อ่างเก็บน้ำห้วยจระเข้มาก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ด้วย

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการมาตรวจเยี่ยมพร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติราชการในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ซึ่งจากการลงพื้นที่รับฟังผลการการดำเนินการของทั้ง 4 จังหวัด ก็รู้สึกประทับใจและยกให้ทั้ง 4 จังหวัดเป็นต้นแบบของประเทศในการทำงานร่วมกันอย่างเข้มแข็ง

โดยจ.นครราชสีมาก็เป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญ รวมถึงเป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายสินค้าโลจิสติก , จ.ชัยภูมิ ก็เป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำของอีสาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ , จ.สุรินทร์ ก็เป็นเมืองที่มีความสำคัญเรื่องการค้าชายแดน การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนจ.บุรีรัมย์ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่โดดเด่นมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และอีกหลายๆโครงการที่กำลังดำเนินการ

ทั้งนี้แต่ละจังหวัดก็ได้นำเสนอโครงการที่จะขับเคลื่อนพัฒนา ทั้ง การคมนาคม อาชีพ การศึกษา และเรื่องน้ำ ซึ่งก็จะได้รวบรวมไปนำเสนอนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาแนวทางในการขับเคลื่อนพัฒนา ตามความต้องการของแต่ละพื้นที่เพื่อให้เห็นผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ในหลากหลายด้าน

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์