รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมตลาดวนัมรุง และชมการแสดงแสง สี เสียง “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” ในงานงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์

 

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

 

วันนี้ (30 มี.ค.61) นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไปจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค และมอบนโยบายการนโยบายแก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ เขตตรวจราชการที่ 14 กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย จ.นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ ที่ห้องประชุมพิมานราชพฤกษ์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

 

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

โดยมีนายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ รับฟังบรรยายสรุปผลดำเนิน ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข ตามโครงการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล อาทิ การสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้าที่ขึ้นชื่อของจังหวัด การพัฒนาศักยภาพของพื้นที่ด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน การค้าชายแดน แหล่งท่องเที่ยว วัฒนธรรม การเกษตร

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

 

จากนั้น รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางไป ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งเยี่ยมชมตลาดวนัมรุง และชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” และชมความงดงามขององค์ปราสาทพนมรุ้งในยามค่ำคืนจำลองเหตุการณ์พระอาทิตย์สาดส่องลอด 15 ช่องประตูในเวลากลางคืน ใช้แสงไฟย้อมสีองค์ปราสาท ภายใต้แนวความคิดเจิดแจรงแสงศรัทธา ซึ่งเป็นการย้อมองค์ปราสาทพนมรุ้งด้วย แสง สี ที่สวยงาม บรรยายบอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัย โดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางไปชมเป็นจำนวนมาก

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

 

สำหรับการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561

 

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย ขบวนแห่เทิดภักดีองค์ราชัน/

ขบวนแห่เทพพาหนะประจำทิศทั้ง 10 /

การแสดง Dimensional Mapping Light & Sound Show เรื่อง “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทหินพนมรุ้ง การแสดง Special Light Show ใต้แนวความคิดเจิดแจรงแสงศรัทธา ซึ่งเป็นการย้อมองค์ปราสาทพนมรุ้งด้วย แสง สี ที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัย จำลองแสงพระอาทิตย์สาดส่องลอด 15 ช่องประตูในเวลากลางคืน ชมและเลือกซื้อสินค้าตลาดอารยธรรมเรืองตระการตลาดวนัมรุง

 

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

 

/ชมดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก

 

 

การแสดงแสง สี เสียง ชุด "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" คืนแรกการแสดง Dimensional Mapping Light &…

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

คลิป

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

 

Posted by BURIRAM WORLD : มหานครอีสานใต้ เซราะกราวออนไลน์ 24 ชม. on Saturday, March 31, 2018

คลิปเสียงแม่น้ำผึ้ง เมืองสุรินทร์

 

ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2561

การแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม "เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง" #ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี2561 อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

Posted by Buriram-News-Update on Friday, March 30, 2018

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ข่าวเมืองบุรีรัมย์