ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ -รายงาน วันที่ 31 มีนาคม 2561 เวลา 09.45 น. นายดรุณ แสงฉาย อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ร่วมกับ นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายสมหมาย ไชยนิจ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานบุรีรัมย์

และสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองบุรีรัมย์ ร่วมกันจัดเตรียมวางแผนการปฏิบัติสำหรับการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ เที่ยวปฐมฤกษ์ ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการด้านตรวจคนเข้าเมืองด้านพิธีการศุลกากร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ - กรมท่าอากาศยาน
เครดิตภาพ//ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน

ที่มาภาพ//ข่าว : ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ – กรมท่าอากาศยาน