ประชาชนและนักท่องเที่ยวจำนวนมาก ชมความงดงามขององค์ปราสาทพนมรุ้งยามค่ำคืน และชมการแสดงแสง สี เสียงเทคโนโลยีสมัยใหม่ ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง จ.บุรีรัมย์

 

บุรีรัมย์-แห่ชมความงดงามขององค์ปราสาทพนมรุ้งยามค่ำคืน
บุรีรัมย์-แห่ชมความงดงามขององค์ปราสาทพนมรุ้งยามค่ำคืน

วันนี้(31 มี.ค.61) นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดการแสดงงแสง สี เสียง สื่อผสมสมัยใหม่ “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” ณ บริเวณลานโพธิ์ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์

ซึ่งบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ถึงความเจริญรุ่งเรืองทางอายธรรมปราสาทหินพนมรุ้ง ศาสนสถานที่ตั้งสง่าอยู่บนยอดเขา และมรดกทางภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

สู่ยุคบุรีรัมย์ในปัจจุบันที่มีความเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด มีชื่อเสียงระดับโลกทั้งทางด้านท่องเที่ยวทางอารยธรรม และการท่องเที่ยวด้านกีฬา โดยได้รับความสนใจจากประชาชนชาวบุรีรัมย์ และนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

นอกจากนั้นแล้ว ยังได้ชมความงดงามขององค์ปราสาทพนมรุ้งในยามค่ำคืนที่ได้มีการจำลองเหตุการณ์พระอาทิตย์สาดส่องลอด 15 ช่องประตูในเวลากลางคืน ใช้แสงไฟย้อมสีองค์ปราสาท ภายใต้แนวความคิดเจิดแจรงแสงศรัทธา

ซึ่งเป็นการย้อมองค์ปราสาทพนมรุ้งด้วย แสง สี ที่สวยงาม บรรยายบอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัย สร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ซึ่งการแสดงจะมีไปถึงค่ำคืนวันที่ 1 เมษายน 2661

สำหรับการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้งประจำปี 2561 จังหวัดบุรีรัมย์จัดขึ้นต่อเนื่องทุกปี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยอารยธรรมขอมโบราณ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2561 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

ขบวนแห่เทิดภักดีองค์ราชัน/

ขบวนแห่ของพระนางภูปตินทรลักษมีเทวี และเทพพาหนะประจำทิศทั้ง 10 /

การแสดง Dimensional Mapping Light & Sound Show เรื่อง “เรืองศรัทธาศิวะนฤมิตร เรืองวิจิตรคุณค่าพนมรุ้ง” การแสดงแสงแห่งศรัทธาปราสาทหินพนมรุ้ง การแสดง Special Light Show ใต้แนวความคิดเจิดแจรงแสงศรัทธา ซึ่งเป็นการย้อมองค์ปราสาทพนมรุ้งด้วย แสง สี ที่สวยงาม บอกเล่าเรื่องราวมนต์ขลังของมหาเทวาลัย จำลองแสงพระอาทิตย์สาดส่องลอด 15 ช่องประตูในเวลากลางคืน ชมและเลือกซื้อสินค้าตลาดอารยธรรมเรืองตระการตลาดวนัมรุง /

ชมดวงอาทิตย์ขึ้นตรงสาดแสงส่องผ่าน 15 ช่องประตูปราสาทพนมรุ้ง ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์มหัศจรรย์หนึ่งเดียวในโลก

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์