เกินคาด ประชาชนชาวจังหวัดบุรีรัมย์ และใกล้เคียงให้ความสนใจ รับบริการจัดทำหนังสือเดินทาง ในการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ของกรมการกงสุล ณ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นจำนวนมาก

วันนี้(11 พ.ค. 61) ที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์ ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการรับคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในจังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดใกล้เคียง ไม่ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำหนังสือเดินทางในสำนักงานหนังสือเดินทางสาขา ๆ ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 พฤษภาคม 2561 รวม 5 วัน มีประชาชนเดินทางไปขอรับบริการรวมจำนวน 4,152 คน

นางสาววาสวลี วรรณทวี หัวหน้าหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ เปิดเผยว่า โครงการนี้มาพร้อมกับภารกิจการประชุม ครม.สัญจร ที่ จ.บุรีรัมย์ ซึ่งตลอดระยะเวลาการให้บริการ 5 วัน

แต่ละวันมีประชาชนเดินทางมาขอรับบริการเป็นจำนวนมากเกินความคาดหมาย มากกว่าจังหวัดอื่นๆที่เคยไปเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ซึ่งถือว่าการประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางประสบความเสร็จ

ทำให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง อีกทั้งการดำเนินการด้านเอกสารก็ไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อน เพียงใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงตรวจสอบข้อมูล ออนไลน์กับทะเบียนราษฎ์ของกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย อะไรที่เป็นความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยเช่น ชื่อ สกุล สะกดผิด หรือ มีหรือไม่มีตัวการันต์ ก็สามารถดำเนินการให้ประชาชนที่อุตส่าห์นั่งรอคิวได้รับบริการ ซึ่งการออกหน่วยที่จังหวัดบุรีรัมย์ สมดังเจตนารมณ์ในการออกให้บริการประชาชนในครั้งนี้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์