จังหวัดบุรีรัมย์ เตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในการเสด็จทอดพระเนตรศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยง ที่ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์

(11พ.ค.2561) เวลา 10.00 น. นายอนุสรณ์ แก้วกังวาล ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ประชุม และสำรวจพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

เพื่อเตรียมความพร้อมทุกด้านในการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงกำหนดจะเสด็จมาทอดพระเนตรศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ตามร่างกำหนดการในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

สำหรับศูนย์ฟื้นฟูสัตว์เลี้ยงด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เป็นสถานที่รับดูแลสุนัขไม่มีเจ้าของที่ถูกส่งมาจากทั่วประเทศ โดยเมื่อปีพุทธศักราช 2554 ประเทศไทยได้ประสบปัญหาการค้าสุนัขข้ามชาติ

เนื่องจากมีการลักลอบนำสุนัขส่งออกไปขายที่ประเทศเพื่อนบ้าน กรมปศุสัตว์ได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานปกครอง ทหาร ตำรวจ ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดและสามารถยึดสุนัขของกลางไว้จำนวนมากกว่า 3,000 ตัว

ซึ่งขณะนั้นสุนัขของกลางดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้ให้ด่านกันสัตว์นครพนมจัดเตรียมคอกสำหรับสุนัขทั้งหมด โดยใช้คอกกักโคมาประยุกต์เป็นคอกสุนัข และดำเนินการในส่วนของการรักษาและเลี้ยงดูสุนัขเหล่านั้นเต็มศักยภาพ

ซึ่งขณะนั้นจำนวนสุนัขที่มีปริมาณมากกว่าจำนวนคอกกัก กรมปศุสัตว์จึงได้สั่งการให้เพิ่มศูนย์ในการดูแลเลี้ยงดูสุนัข ซึ่งจะสามารถรองรับสุนัขจากกลุ่มอื่นได้ด้วย เช่น ปัญหาสุนัขจรจัด หรือสุนัขที่เจ้าของไม่สามารถเลี้ยงดูได้ เช่น ดุร้าย เป็นอันตรายต่อผู้คนรอบข้างเป็นต้น

กรมปศุสัตว์มีนโยบายให้ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์จัดตั้งคอกเลี้ยงสุนัขเนื่องจากมีสถานที่เหมาะสมอยู่ห่างไกลชุมชน มีลักษณะภูมิศาสตร์ที่เหมาะสมสำหรับการจัดการด้านสุขศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนสร้างคอกพักสุนัขขนาดใหญ่

จากมูลนิธิเพื่อสุนัข (Soi Dog) ที่มีต้นไม้ ป่าโปร่งและพื้นที่โล่งประมาณ 5 ไร่ จำนวน 9 คอก มีจุดให้น้ำ อาหาร กระโจมหลังคาจำนวน 8 จุด มีแคร่ไม้ไผ่ให้สุนัขนอนพักผ่อน และมีบริเวณวิ่งสุนัขจะร่าเริงและไม่เครียด

และศูนย์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ปัจจุบันมีสุนัขอยู่ในการดูแลจำนวน 1,262 ตัว

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์