เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นำโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ พจน์ปริญญา

ได้นำนักศึกษา จำนวน 5 คน เข้าร่วมโครงการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 หรือ Robot Design Contest 2018: RDC 2018” ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก

ที่จัดขึ้นโดย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ร่วมกับ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้จัดโครงการแข่งขันขึ้น ในระหว่างวันที่ 22 – 27 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เพื่อเรียนรู้การออกแบบและสร้างหุ่นยนต์ โดยการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา มีสถาบันเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งสิ้น 9 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ, มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา และมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ รวมผู้เข้าแข่งขันทั้งสิ้น 50 คน

และ Institute of Technology of Cambodia ได้นำนักศึกษาจากประเทศกัมพูชาอีก 10 คน เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ และค้นหานักศึกษาตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขัน International Design Contest 2018 หรือ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่นต่อไป

 ในการส่งนักศึกษาเข้าแข่งขันในโครงการครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรก และนับเป็นนิมิตรหมายที่ดี เนื่องด้วยนักศึกษาของสาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า นายพงศ์ธวัช ศุภัทร์พงศ์ธน นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชนะเลิศเป็นตัวแทนระดับภูมิภาคเข้าร่วมการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ IDC Robocon 2018 ณ ประเทศญี่ปุ่น

โครงการการแข่งขันดังกล่าว ได้มีส่วนในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนให้มีความรู้และความสามารถทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติ ส่งเสริมกระตุ้นความสนใจของเยาวชนให้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณร่วมกับเพื่อนต่างสถาบันมากขึ้น
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มรภ.บุรีรัมย์ ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์
สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้า มรภ.บุรีรัมย์ ชนะเลิศการแข่งขันออกแบบและสร้างหุ่นยนต์