จังหวัดบุรีรัมย์ ชง ครม.สัญจรบุรีรัมย์  ดันบุรีรัมย์ “ฮับทางการแพทย์อีสานใต้”-ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา  ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีกำหนดการเดินทางมาประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) สัญจร ที่จังหวัดบุรีรัมย์

มีการเสนอโครงการแก่คณะรัฐมนตรีในรูปแบบของกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบด้วย 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ และจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งแต่ละจังหวัดมีโครงการลงทุนสำคัญ ๆ ทั้งด้านการเกษตร การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนชายแดน

จังหวัดบุรีรัมย์ มีเป้าหมายสำคัญในการยกระดับจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ของภาคอีสานใต้ ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ซึ่งคาดว่าจะขยายโรงพยาบาลบุรีรัมย์เพิ่ม รวมถึงการเสนอขยายการลงทุนพัฒนาสนามบินบุรีรัมย์ให้เป็นสนามบินนานาชาติ

ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต จะมีการยกระดับการจัดตั้งศูนย์ดูแลผู้สูงวัย รวมถึงการขยายโรงพยาบาลนางรอง ซึ่งเป็นศูนย์รวมการบริการทางสุขภาพในอีสานใต้กว่า 9 อำเภอ เพราะเกิดสภาวะแออัด นอกจากนี้จะเสนอจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา และก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ร่วมกับโรงพยาบาลบุรีรัมย์ รวมถึงศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัยเพื่อรองรับการแข่งขันกีฬาระดับโลกในบุรีรัมย์ ที่จะมีขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙
ข้อมูลจากเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙ กระทรวงสาธารณสุข ได้บรรจุงบประมาณ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.บุรีรัมย์ แล้วดังนี้
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.บุรีรัมย์
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ รพ.บุรีรัมย์

ลำดับที่ (68) อาคารศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นอาคาร คสล. 9 ชั้น
พื้นที่ใช้สอยประมาณ 30,952 ตารางเมตร โรงพยาบาลบุรีรัมย์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 140,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น  700,000,000 บาท
ปี2562 ตั้งงบประมาณ 140,000,000 บาท
ปี2563 ผูกพันงบประมาณ 280,000,000 บาท
ปี2564 ผูกพันงบประมาณ 280,000,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙
สำหรับโครงการอื่นๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อมูลเพิ่มเติม : เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย ประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เล่มที่ ๙