**โครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา***
พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ

วันนี้ (13 ก.ค.61) เวลา 14.00 น.
น.ส.วิมล ชอบสุข ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอล และผู้ฝึกสอนกีฬาวอลเลย์บอล (T-LICENSE) ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก

กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬารองรับเมืองกีฬาโลก : กิจกรรมส่งเสริมเมล็ดพันธุ์กีฬาสู่เมืองกีฬามาตรฐานโลก ณ ห้องประชุมใหญ่ ๒ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 9-13 ก.ค.61 เป็นการตอบโจทย์วิสัยทัศน์ของจังหวัดที่ว่า

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมสันติสุข 9 ดี” เพื่อขับเคลื่อนบุรีรัมย์สู่ “นครแห่งความสุข” และขับเคลื่อนบุรีรัมย์สู่ความพร้อมของการเป็นเมืองแห่งกีฬา (Sports City) ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ทั้งนี้มีผู้ผ่านการอบรมทั้งสิ้น 137 คน

บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ
บุรีรัมย์-เปิดโครงการเมล็ดพันธุ์กีฬา พัฒนาบุคลากรด้านกีฬาของจังหวัดให้มีศักยภาพ