มหาวิทยาลัยจุฬาฯ ขึ้นครองอันดับ 1 ของมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ของการจัดอันดับคุณภาพด้านวิชาการของเว็บโบเมตริกส์จากประเทศสเปน โดย ม.เกษตร ตามมาเป็นอันดับ 2 โดยการจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” ปี 2018 ครั้งที่ 2 (เดือนกรกฎาคม)

กลุ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ “มรภ.บุรีรัมย์” มาแรงสุดผงาดครองแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏของไทย  ในกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ยังคงครองอันดับ 1 ส่วน “ม.ศรีปทุม” ขึ้นแท่นอันดับ 1 มหา’ลัยเอกชน

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์คว้าอันดับ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคอีสาน

ขึ้นแท่นอันดับที่ 1 ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

รั้งอันดับที่ 7 ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

http://blog.eduzones.com
http://blog.eduzones.com

10 อันดับของมหาวิทยาลัยของไทย
1.จุฬาฯ  อันดับ 532 ของโลก 2.เกษตรศาสตร์  อันดับ 554 ของโลก 3.ม.มหิดล  อันดับ 584 ของโลก 4. ม.เชียงใหม่อันดับ 625 ของโลก 5.ม.ขอนแก่น อันดับ 713 ของโลก 6.ม.เทคโนโลยีสุรนารี   อันดับ797 ของโลก 7.ม.ราชภัฏบุรีรัมย์  อันดับ858 ของโลก 8.ม.นเรศวร อันดับ 933 ของโลก 9.ม.บูรพา  อันดับ 956 ของโลก 10.ม.สงขลานครินทร์ อันดับ998 ของโลก

มทร.ธัญบุรีแชมป์กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
มทร.ธัญบุรี  อันดับ 1 ของกลุ่มราชมงคล และได้อันดับ 20  ของประเทศไทย อันดับ 1,497 ของโลก (อันดับที่ตั้งเป้าหมายไว้ ไม่เกิน 1,500 ของโลก)
อันดับ 1 มทร.ธัญบุรี อันดับ 2 มทร.ล้านนา อันดับ 3 มทร.อีสาน อันดับ 4 มทร.พระนคร อันดับ 5 มทร.ตะวันออก
อันดับ 6 มทร.กรุงเทพ อันดับ 7 มทร.ศรีวิชัย  อันดับ 8 มทร.รัตนโกสินทร์ อันดับ 9 มทร.สุวรรณภุมิ

ภาพ//สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
ภาพ//สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

บุรีรัมย์ที่1ราชภัฏ
กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปีนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ครองที่1 อันดับ7ของประเทศและ 858 ของโลก อันดับ 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ 24 ประเทศ 1976โลก อันดับ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่26ประเทศ ที่2351โลก อันดับ 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ที่32 ประเทศ 2602 โลก อันดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ที่34 ประเทศ ที่2924โลก อันดับ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่ 38 ประเทศ ที่3315โลก อันดับ 7 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่40 ประเทศ ที่ 3446 โลก อันดับ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ที่42ประเทศ ที่3587 โลก อันดับ 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่44 ประเทศ ที่3649 โลก อันดับ10 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่47ประเทศ ที่3973 โลก

ม.ศรีปทุมครองที่ 1 กลุ่มมหาวิทยาลัยเอกชน
อันดับ 1 คือ “มหาวิทยาลัยศรีปทุม อยู่ในอันดับที่ 18 ของประเทศ 1386ของโลก รองลงมาเป็น มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ อันดับ 19 ของประเทศและ 1459ของโลก มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติอยู่ที่ 3  อันดับ 21 ของประเทศและ 1809 ของโลก ส่วนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอยู่ที่ 4 อันดับ33 ของประเทศ อันดับ 2871 โลก และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อันดับ 5 ของม.เอกชน โดยอยู่ในอันดับ 37 ของประเทศ อันดับโลกที่ 3241 อันดับ 6 มหาวิทยาลัยรังสิต ที่39 ประเทศ และ 3383 ของโลก อันดับ 7 มหาวิทยาลัยพายัพ ที่41 ประเทศ ที่ 3523 โลก อันดับ 8  มหาวิทยาลัย วงษ์ชวลิตกุล ที่49 ประเทศ ที่4094 โลก อันดับ 9 มหาวิทยาลัยชินวัตร ที่56 ประเทศ ที่5136 โลก อันดับ10 มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ที่ 61 ประเทศ และที่ 5578 ของโลก

ที่มาข้อมูล : http://blog.eduzones.com

หลักการจัดอันดับ

การจัดอันดับ “Webometrics Ranking of World Universities” จัดทำโดย Cybermetrics Lab หรือ Internet Lab

ซึ่งเป็นกลุ่มวิจัยของสภาวิจัยแห่งชาติ ประเทศสเปน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ ปี ค.ศ. 2004 จะมีการประกาศผลการจัดอันดับเว็บไซต์ 2 ครั้งต่อปี คือช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือนกรกฎาคม ของทุกปี ผ่านทางเว็บไซต์ www.webometrics.info

BRU2018 | WE are BUR family GO GO GO !!!!!

แนะนำหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประจำปีการศึกษา 2562

● สอบถามเพิ่มเติม : งานรับนักศึกษาและบริการการศึกษา ชั้น 2 อาคาร RAJABHAT COMPLEX | โทรศัพท์ 0 4461 1221 ต่อ 7103/ 08 1977 6926

รับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน – 15 มกราคม 2562

คณะที่เปิดสอน ในมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ประกอบด้วย 7 คณะ และ 1 วิทยาลัย

คณะพยาบาลศาสตร์ คณะใหม่ล่าสุดของ มรภ.บุรีรัมย์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาลัยราชภัฏบุรีรัมย์