จังหวัดบุรีรัมย์สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงหนาวเย็นลงต่อเนื่องโดยเฉพาะช่วงเช้า และค่ำ ส่งผลให้ ขรก. ประชาชน และเยาวชน หันมาเดิน-วิ่ง รอบคลองละลมโบราณคึกคัก เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจ

(2 พ.ย.61) จังหวัดบุรีรัมย์สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงหนาวเย็นลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะช่วงเช้าจะมีเมฆหมอกปกคลุม ส่งผลให้ช่วงนี้อุณหภูมิลดต่ำลงอยู่ที่ 19-20 องศาเซลเซียส ทั้งข้าราชการ ประชาชน ผู้สูงอายุ และเยาวชน

จึงได้พากันหันมาออกกำลังกายด้วยการเดิน วิ่ง และปั่นจักรยานที่บริเวณคลองละลมโบราณ ในเขตเทศบาลเมือบุรีรัมย์ เพื่อคลายความหนาวเย็น

ทั้งเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ ที่มักจะเจ็บป่วยกันมากในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็น เพราะสภาพร่างกายจะอ่อนแอภูมิคุ้มกันต่ำ โดยการออกกำลังกายนอกจากจะทำให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้ว ยังทำให้สุขภาพจิตและอารมณ์ดีอีกด้วย

นางจันทิมา โรจน์สุกิจ กล่าวว่า ปกติก็จะมาออกกำลังกายโดยการเดิน-วิ่ง รอบคลองละลมโบราณอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว เพราะเชื่อว่าการออกกำลังกายจะทำให้ร่างกายแข็งแรง โดยเฉพาะช่วงนี้สภาพอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงหนาวเย็นลง

หากออกกำลังกายสม่ำเสมอก็จะสามารถป้องกันการเจ็บป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจได้ หากหาเวลาว่ามาออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง

ก็อยากให้เชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงเด็กนักเรียน เยาวชน ได้พากันมาออกกำลังกายกันให้มากๆ เพื่อสุขภาพที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อีกทั้งคลองละลมโบราณยังเป็นสถานที่ที่สวยงาม ร่มรื่น น่าออกกำลังกายมากด้วย

สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์