เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เปิดรับสมัครเพื่อเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) พร้อมหางเครื่อง และร้องเพลงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในระหว่างวันที่ 1-5 ธันวาคม 2561
โดยแบ่งประเภทการประกวด ดังนี้
กำหนดจัดงานมหกรรมดนตรี “เทิดไท้คีตราชัน” โดยมีการ
1. ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) พร้อมหางเครื่อง ประเภท ก (ชิงถ้วยพระราชทานและเกียรติบัตร)
2. ประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง (คอมโบ้) พร้อมหางเครื่อง ประเภท ข (ชิงถ้วยเกียรติยศและเกียรติบัตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน – 16 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ ณ กองการศึกษา ชั้น 3 เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (โดยไม่เสียค่าสมัคร)
โทรศัพท์ 044614616
โทรสาร 044611396
เว็บไซต์ www.buriramcity.go.th

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์