ผู้ว่าฯ บุรีรัมย์ พร้อมเดินหน้าพัฒนาด้านการกีฬาควบคู่กับการท่องเที่ยว และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังมารับตำแหน่งใหม่ พร้อมกำชับส่วนราชการ และนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ออกสำรวจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง และภัยหนาวเป็นวาระเร่งด่วน

(6 พ.ย.61) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดรายการ “เล่าเรื่อง เมืองแปะ” หรือผู้ว่าฯ พบประชาชน ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ หลังเดินทางมารับตำแหน่งใหม่เป็นครั้งแรก โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้กล่าวขณะดำเนินรายการว่า ทางจังหวัดพร้อมที่จะเดินหน้าสานต่อส่งเสริมพัฒนาด้านการกีฬา และด้านการท่องเที่ยวควบคู่กัน เพื่อให้จังหวัดบุรีรัมย์เป็นเมืองท่องเที่ยว และเมืองกีฬามาตรฐานระดับแนวหน้า พร้อมทั้งจะร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ในการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัด ยังได้กำชับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนายอำเภอทั้ง 23 อำเภอ ได้ออกสำรวจพื้นที่นาข้าวของเกษตรที่ได้รับความเสียหายจากภาวะฝนทิ้งช่วง จนทำให้ผลผลิตเสียหาย เพื่อพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบหลักเกณฑ์ของราชการ รวมถึงสำรวจแหล่งน้ำในการอุปโภคบริโภค เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการให้ประชาชนมีน้ำกินน้ำใช้ตลอดหน้าแล้ง ซึ่งถือเป็นภารกิจเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เพื่อไม่ให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน นอกจากนั้นยังได้กำชับให้ทุกพื้นที่เตรียมพร้อมรับภัยหนาวที่จะมาเยือนในช่วงนี้ด้วย

รายการเล่าเรื่อง เมืองแปะ ประจำวันอังคารที่ 6 พฤษจิกายน 2561 เวลา 08.00-09.00 น. ดำเนินรายการโดยนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

Posted by สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์ on Monday, November 5, 2018

ข่าวโดย…สุรชัย พิรักษา / สวท.บุรีรัมย์ กรมประชาสัมพันธ์