“ช่างดำ คนบ้าดีแห่งบุรีรัมย์” ปรับที่นา 6 ไร่ ทำโคกหนองนาโมเดล ไม่ใช้ไฟฟ้าเขาทำโซล่าเซลล์ และส่งลูกไปเรียนราชธานีอโศก

โดย..บุญนิยม ทีวี