รองผู้ว่าฯบุรีรัมย์ จัดทีมออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ลดการใช้ถุงพลาสติกและกล่องโฟมบรรจุอาหาร นำร่องที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ หวังลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และกล่องโฟมในตลาดสด

(15 พ.ย.61) นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นางธัญลักษณ์ วุฒิคุณ ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ นายยุทธพิชัย พงศ์พณิช รองนายกเทศมนตรีเทศบาลบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดบุรีรัมย์ ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่จาก

สำนักงานทรัพยากรธรรมธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ ,สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ ,เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และพ่อค้า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ร่วมเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติก ในกิจกรรม “บุรีรัมย์รวมใจ รณรงค์ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติกเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร NO Foam Plastic เพื่อลดการเกิดขยะมูลฝอย” ไปตามพื้นที่แหล่งชุมชน และที่ตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พร้อมมอบถุงผ้าเพื่อทดแทนการใช้ถุงพลาสติก แก่ประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าด้วย

เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนัก และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก ให้แก่พ่อค้า แม่ค้า และประชาชนผู้บริโภค ได้ทราบถึงพิษภัยจากถุงพลาสติก และกล่องโฟมบรรจุอาหาร ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ย่อยสลายยาก เพื่อจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมกันลดปริมาณขยะ

นายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่าเพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล และเพื่อเป็นการสอดรับกับตัวชี้วัดผู้บริหารหน่วยงานระดับกระทรวง และระดับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้กำหนดเป้าหมายให้แต่ละพื้นที่ ปริมาณขยะมูลฝอยจะต้องลดลงร้อยละ 5 จำนวนถุงพลาสติกหูหิ้วลดลงร้อยละ 10 จำนวนแก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว

ทิ้งลดลงร้อยละ 10 และจำนวนโฟมบรรจุอาหาร ลดลงร้อยละ 100 ภายในปี 2562 จึงได้เกิดการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรณรงค์ให้พ่อค้า แม่ค้า และประชาชน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยเปลี่ยนมาเป็นการใช้ถุงผ้าแทน อีกทั้งปัจจุบันจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการเจริญเติบโตในหลายด้าน โดยเฉพาะเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา

จึงทำให้มีประชาชนและนักท่องเที่ยว หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทำให้มีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นตามมา แต่กลับพบว่าบ่อขยะแบบฝังกลบ ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ซึ่งเป็นที่รองรับขยะจากทั้งตัวเมืองบุรีรัมย์ และอำเภอต่างๆ ใกล้กำลังจะเต็มบ่อ ซึ่งคาดว่าภายในไม่เกิน 2 ปีนี้ จังหวัดบุรีรัมย์ อาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอย ที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น.

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์