บุรีรัมย์ ประกาศความพร้อม ต้อนรับผู้มาเยือนกว่า 4 แสนคน ในการจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และ เทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์”

วันนี้(20 พ.ย. 61) นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ ชอบทำดี ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์/ ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ /ผู้แทนมลฑลทหารบกที่ 26 /ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแถลงข่าวการเตรียมความพร้อมในการจัดงาน “มหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ณ จังหวัดบุรีรัมย์” ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2561 ภายใต้คำขวัญ “หัตถศิลป์ถิ่นอีสาน ตำนานภูมิปัญญา ก้าวหน้าสู่ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งมีกิจกรรมหลักสำคัญคือ การประกวดแข่งขันของนักเรียน ด้านศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี การจัดนิทรรศการถนนคนเรียน กิจกรรมเปิดโลกวิชาการ การแสดงและจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ของนักเรียน และโรงเรียน จากทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และได้กำหนดทำพิธีเปิดงานและส่งมอบธงเจ้าภาพจัดงานในปีต่อไป ในช่วงเย็นวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณลานด้านหน้า สนามช้างอารีน่า

สำหรับการแข่งขันความสามารถของนักเรียน มีกิจกรรมหลักทั้งสิ้น 171 กิจกรรม แยกเป็นกิจกรรมสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 465 กิจกรรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 225 กิจกรรม และการศึกษาพิเศษเฉพาะทาง 149 กิจกรรม ใน 11 อำเภอ (ได้แก่ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ นางรอง หนองกี่ สตึก พุทไธสง คูเมือง ลำปลายมาศ ประโคนชัย กระสัง พลับพลาชัย และอำเภอห้วยราช) รวม 53 สนามสนามแข่งขัน ซึ่งคาดว่าจะมีนักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และประชาชนเข้าร่วมงานไม่ต่ำกว่า 4 แสนคน

นอกจากนี้ได้มีการจัดกิจกรรม เพื่อการประชาสัมพันธ์และจัดหาทุนสมทบการจัดงาน ได้แก่ กิจกรรม ปั่นหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน @บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 การวิ่งหัตถศิลป์ ถิ่นอีสาน@บุรีรัมย์ วันที่ 2 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวิ่งหัตถศิลป์ ถิ่นเมืองแปะ@บุรีรัมย์ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 การแข่งขันกอล์ฟ ณ สนามโคราชคันทรีคลับ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 และการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก เสื้อยืด และเสื้อแจ็คเก็ตสัญลักษณ์งาน

ด้าน นายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า งานจัดงานในครั้งนี้เป็นงานระดับชาติ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลปะ เห็นคุณค่าและเกิดความภาคภูมิ ใจในความเป็นไทย และการพัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบันเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อนาคตที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นักเรียนที่เข้าแข่งขันได้มีโอกาสพัฒนาฝีมือ เห็นช่องทางสู่การสร้างงานสร้างอาชีพ เป็นการพัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศอย่างรอบด้าน มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อให้เกิดความตื่นตัวค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ในการเตรียมตัวเข้าแข่งขันตั้งแต่ระดับโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา จนถึงการแข่งขันในระดับชาติ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน จึงเป็นเวทีอันทรงคุณค่าในการแสดงความสามารถสำหรับเยาวชนไทยชนได้รับรู้ว่า “เด็กไทย ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลก”

ที่มาภาพ//ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์