สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งของบุรีรัมย์ #ทุ่งปอเทือง ติดโครงการชลประทาน #ทุ่งปอเทือง@เมืองบุรีรัมย์
ใครว่างๆแวะมาเที่ยวกันได้ สวยงามมากๆ
ห้วยจรเข้มาก

ปอเทืองเหลืองอร่าม ที่ท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก
หลังจากที่ หัวหน้าส่วนราชการ กลุ่มพลังมวลชน และประชาชนได้ร่วมกันหว่านเมล็ดปอเทืองบนเนื้อที่ 50 ไร่ บริเวณท้ายอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก

โครงการชลประทานบุรีรัมย์ เนื่องในวันดินโลก เพื่อน้อมรำลึกในพระหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ด้านการจัดการทรัพยากรดิน ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ มากว่า 70 ปี จนเป็นที่ประจักษ์ในพระปรีชาสามารถไปทั่วโลก ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริ

ก่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อความเป็นอยู่ของเกษตรกร และความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา

ขณะนี้ ปอเทืองได้ออกดอกเหลืองสะพรั่งเต็มท้องทุ่งแล้ว พร้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยว (เช็คอิน) แห่งใหม่ ซึ่งอยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยจรเข้มาก ซึ่งเป็นสถานทีท่องเที่ยว สถานที่ออกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ปอเทือง (sunn hemp) เป็นพืชในตระกูลถั่วที่นิยมปลูกมากสำหรับเป็นปุ๋ยพืชสด และใช้เป็นอาหารโค กระบือ รวมถึงเพื่อความสวยงามในการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งนิยมปลูกมากในช่วงต้นฤดูฝนก่อนที่จะไถกลบหรือเก็บเกี่ยวก่อนปลูกพืชหลัก

 

ภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์มีดี